Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Jabloň
Tok:Výrava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm

Jabloň - Výrava

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 16:00 95.9
27.10.2021 15:45 95.9
27.10.2021 15:30 95.8
27.10.2021 15:15 95.9
27.10.2021 15:00 95.9
27.10.2021 14:45 95.9
27.10.2021 14:30 95.9
27.10.2021 14:15 95.9
27.10.2021 14:00 95.8
27.10.2021 13:00 96.1
27.10.2021 12:00 95.4
27.10.2021 11:00 94.8
27.10.2021 10:00 94.5
27.10.2021 09:00 94.4
27.10.2021 08:00 94.1
27.10.2021 07:00 83.9
27.10.2021 06:00 83.8
27.10.2021 05:00 83.8
27.10.2021 04:00 83.7
27.10.2021 03:00 83.9
27.10.2021 02:00 84
27.10.2021 01:00 84.1
27.10.2021 00:00 84.2
26.10.2021 23:00 94.2
26.10.2021 22:00 84.3
26.10.2021 21:00 84.4
26.10.2021 20:00 84.5
26.10.2021 19:00 84.8
26.10.2021 18:00 95.3
26.10.2021 17:00 95.7
26.10.2021 16:00 96

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )