Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Trenčín
Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
02.02.2023 02:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.9 1-5 mm 3.2
02.02.2023 01:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.9 1-5 mm 3.2
02.02.2023 00:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.5 1-5 mm 2.6 1-5 mm 3.2
01.02.2023 23:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.6 1-5 mm 2.8
01.02.2023 22:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.8
01.02.2023 21:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.8
01.02.2023 20:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.5 1-5 mm 3
01.02.2023 19:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.4 1-5 mm 2.5 1-5 mm 3.3
01.02.2023 18:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 1-5 mm 2.1 1-5 mm 2.6 1-5 mm 3.3
01.02.2023 17:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.6 1-5 mm 3.2
01.02.2023 16:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.3 1-5 mm 2.5 1-5 mm 2.6 1-5 mm 3.2
01.02.2023 15:00 0-1 mm 0.2 1-5 mm 2 1-5 mm 2.4 1-5 mm 2.5 1-5 mm 3.3
01.02.2023 14:00 0-1 mm 0 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.4 1-5 mm 3.2
01.02.2023 13:00 1-5 mm 1.8 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.2 1-5 mm 2.4 1-5 mm 3.2
01.02.2023 12:00 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.4 0-1 mm 0.5 0-1 mm 0.6 1-5 mm 1.4
01.02.2023 11:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 1
01.02.2023 10:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 1
01.02.2023 09:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.2 1-5 mm 1
01.02.2023 08:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.5 1-5 mm 1
01.02.2023 07:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1
01.02.2023 06:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.2 0-1 mm 0.7 0-1 mm 1
01.02.2023 05:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.7 0-1 mm 0.9
01.02.2023 04:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.6 1-5 mm 1.5
01.02.2023 03:00 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.1 0-1 mm 0.7 1-5 mm 1.5
01.02.2023 02:00 0-1 mm 0 0-1 mm 0 0-1 mm 0.3 0-1 mm 0.8 1-5 mm 1.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Legenda: 0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm