SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Prízemný mráz Zobraziť výstrahy

Úhrn zrážok

Informácie o stanici

Názov stanice:

Trenčín

Povodie:Horný Váh
Regionálne stredisko:RS Žilina
Typ:AWS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc.
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
18.09.2021 19:00  0  0  0  0.2  0.2
18.09.2021 18:00  0  0  0  0.2  0.2
18.09.2021 17:00  0  0  0  0.2  0.2
18.09.2021 16:00  0  0  0  0.2  0.2
18.09.2021 15:00  0  0  0.1  0.2  0.2
18.09.2021 14:00  0  0  0.2  0.2  0.2
18.09.2021 13:00  0  0  0.2  0.2  0.2
18.09.2021 12:00  0  0.1  0.2  0.2  0.2
18.09.2021 11:00  0  0.2  0.2  0.2  0.2
18.09.2021 10:00  0.1  0.2  0.2  0.2  0.2
18.09.2021 09:00  0.1  0.1  0.1  0.1  0.1
18.09.2021 08:00  0  0  0  0  0.6
18.09.2021 07:00  0  0  0  0  2.8
18.09.2021 06:00  0  0  0  0  5.5
18.09.2021 05:00  0  0  0  0  10
18.09.2021 04:00  0  0  0  0  11.6
18.09.2021 03:00  0  0  0  0  13.1
18.09.2021 02:00  0  0  0  0  22.9
18.09.2021 01:00  0  0  0  0  23.1
18.09.2021 00:00  0  0  0  0  23.1
17.09.2021 23:00  0  0  0  0  23.1
17.09.2021 22:00  0  0  0  0  23.1
17.09.2021 21:00  0  0  0  0  23.1
17.09.2021 20:00  0  0  0  0.6  23.1
17.09.2021 19:00  0  0  0  2.8  23.1
Legenda: 0-1 mm  1-5 mm  5-10 mm  10-20 mm  20-35 mm  35-50 mm  50-70 mm  70-90 mm  viac ako 90 mm