SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Prízemný mráz Zobraziť výstrahy

Ročné správy

  • Správa o podiele jednotlivých zdrojov na znečisťovaní ovzdušia v SR za rok 2019
    ​2019

       Príloha - Meracie stanice monitorovacích sietí kvality ovzdušia

       2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017