Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lopašov
Tok:Chvojnica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Lopašov - Chvojnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lopašov - Chvojnica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:15 46.1
4.12.2022 16:00 46.2
4.12.2022 15:45 46.3
4.12.2022 15:30 46.4
4.12.2022 15:15 46.4
4.12.2022 15:00 46.5
4.12.2022 14:45 46.4
4.12.2022 14:30 46.4
4.12.2022 14:15 46.4
4.12.2022 14:00 46.4
4.12.2022 13:45 46.5
4.12.2022 13:30 46.5
4.12.2022 13:15 46.4
4.12.2022 13:00 46.4
4.12.2022 12:45 46.4
4.12.2022 12:30 46.3
4.12.2022 12:15 46.3
4.12.2022 12:00 46.3
4.12.2022 11:45 46.2
4.12.2022 11:30 46.2
4.12.2022 11:15 46.1
4.12.2022 11:00 46
4.12.2022 10:45 46
4.12.2022 10:30 45.9
4.12.2022 10:15 45.9
4.12.2022 10:00 45.9
4.12.2022 09:45 45.8
4.12.2022 09:30 45.7
4.12.2022 09:15 45.6
4.12.2022 09:00 45.5
4.12.2022 08:45 45.4
4.12.2022 08:30 45.3
4.12.2022 08:15 45.3
4.12.2022 08:00 45.3
4.12.2022 07:45 45.3
4.12.2022 07:30 45.4
4.12.2022 07:15 45.5
4.12.2022 07:00 45.6
4.12.2022 06:45 45.7
4.12.2022 06:30 45.7
4.12.2022 06:15 45.8
4.12.2022 06:00 45.8
4.12.2022 05:45 45.8
4.12.2022 05:30 45.8
4.12.2022 05:15 45.8
4.12.2022 05:00 45.7
4.12.2022 04:45 45.7
4.12.2022 04:30 45.7
4.12.2022 04:15 45.7
4.12.2022 04:00 45.7
4.12.2022 03:45 45.7
4.12.2022 03:30 45.7
4.12.2022 03:15 45.7
4.12.2022 03:00 45.7
4.12.2022 02:45 45.6
4.12.2022 02:30 45.6
4.12.2022 02:15 45.6
4.12.2022 02:00 45.5
4.12.2022 01:45 45.5
4.12.2022 01:30 45.5
4.12.2022 01:15 45.5
4.12.2022 01:00 45.5
4.12.2022 00:45 45.5
4.12.2022 00:30 45.5
4.12.2022 00:15 45.5
4.12.2022 00:00 45.5
3.12.2022 23:45 45.5
3.12.2022 23:30 45.5
3.12.2022 23:15 45.5
3.12.2022 23:00 45.5
3.12.2022 22:45 45.5
3.12.2022 22:30 45.4
3.12.2022 22:15 45.4
3.12.2022 22:00 45.4
3.12.2022 21:45 45.4
3.12.2022 21:30 45.4
3.12.2022 21:15 45.3
3.12.2022 21:00 45.4
3.12.2022 20:45 45.3
3.12.2022 20:30 45.3
3.12.2022 20:15 45.3
3.12.2022 20:00 45.2
3.12.2022 19:45 45.2
3.12.2022 19:30 45.2
3.12.2022 19:15 45.2
3.12.2022 19:00 45.1
3.12.2022 18:45 45.1
3.12.2022 18:30 45.1
3.12.2022 18:15 45
3.12.2022 18:00 45
3.12.2022 17:45 44.9
3.12.2022 17:30 44.9
3.12.2022 17:15 44.9
3.12.2022 17:00 45
3.12.2022 16:45 45
3.12.2022 16:30 45.1
3.12.2022 16:15 45.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )