Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Senica
Tok:Teplica
Región:Bratislavský región
Oblasť:Myjava

Senica - Teplica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Senica - Teplica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:15 517.6
2.12.2022 11:00 507.6
2.12.2022 10:45 507.5
2.12.2022 10:30 517.4
2.12.2022 10:15 507.3
2.12.2022 10:00 507.3
2.12.2022 09:45 507.2
2.12.2022 09:30 507.1
2.12.2022 09:15 507.1
2.12.2022 09:00 507
2.12.2022 08:45 497
2.12.2022 08:30 497.1
2.12.2022 08:15 497.1
2.12.2022 08:00 497.1
2.12.2022 07:45 497.1
2.12.2022 07:30 497.1
2.12.2022 07:15 497.1
2.12.2022 07:00 497.2
2.12.2022 06:45 497.3
2.12.2022 06:30 497.3
2.12.2022 06:15 497.3
2.12.2022 06:00 497.4
2.12.2022 05:45 497.4
2.12.2022 05:30 497.5
2.12.2022 05:15 497.5
2.12.2022 05:00 497.5
2.12.2022 04:45 497.6
2.12.2022 04:30 497.6
2.12.2022 04:15 497.7
2.12.2022 04:00 497.8
2.12.2022 03:45 497.8
2.12.2022 03:30 497.9
2.12.2022 03:15 497.9
2.12.2022 03:00 497.9
2.12.2022 02:45 498
2.12.2022 02:30 498
2.12.2022 02:15 498.1
2.12.2022 02:00 498.1
2.12.2022 01:45 498.1
2.12.2022 01:30 508.2
2.12.2022 01:15 508.2
2.12.2022 01:00 508.3
2.12.2022 00:45 508.3
2.12.2022 00:30 508.4
2.12.2022 00:15 508.4
2.12.2022 00:00 508.4
1.12.2022 23:45 508.4
1.12.2022 23:30 508.4
1.12.2022 23:15 508.4
1.12.2022 23:00 508.4
1.12.2022 22:45 508.4
1.12.2022 22:30 508.5
1.12.2022 22:15 508.4
1.12.2022 22:00 508.5
1.12.2022 21:45 508.5
1.12.2022 21:30 508.6
1.12.2022 21:15 508.6
1.12.2022 21:00 508.6
1.12.2022 20:45 508.6
1.12.2022 20:30 508.6
1.12.2022 20:15 508.6
1.12.2022 20:00 508.6
1.12.2022 19:45 508.6
1.12.2022 19:30 498.6
1.12.2022 19:15 508.6
1.12.2022 19:00 498.7
1.12.2022 18:45 498.7
1.12.2022 18:30 508.7
1.12.2022 18:15 498.7
1.12.2022 18:00 498.7
1.12.2022 17:45 498.7
1.12.2022 17:30 498.7
1.12.2022 17:15 498.8
1.12.2022 17:00 498.7
1.12.2022 16:45 508.8
1.12.2022 16:30 508.8
1.12.2022 16:15 508.8
1.12.2022 16:00 508.8
1.12.2022 15:45 508.8
1.12.2022 15:30 508.8
1.12.2022 15:15 508.8
1.12.2022 15:00 508.8
1.12.2022 14:45 508.7
1.12.2022 14:30 508.7
1.12.2022 14:15 508.7
1.12.2022 14:00 508.6
1.12.2022 13:45 508.6
1.12.2022 13:30 508.5
1.12.2022 13:15 508.5
1.12.2022 13:00 508.5
1.12.2022 12:45 508.4
1.12.2022 12:30 508.3
1.12.2022 12:15 508.3
1.12.2022 12:00 508.2
1.12.2022 11:45 508.2
1.12.2022 11:30 508.2
1.12.2022 11:15 508.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )