Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Veľké Leváre
Tok:Rudava
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Veľké Leváre - Rudava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Veľké Leváre - Rudava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 595.7
2.12.2022 11:30 595.7
2.12.2022 11:15 605.8
2.12.2022 11:00 605.8
2.12.2022 10:45 595.8
2.12.2022 10:30 595.8
2.12.2022 10:15 595.8
2.12.2022 10:00 595.8
2.12.2022 09:45 595.8
2.12.2022 09:30 595.8
2.12.2022 09:15 595.8
2.12.2022 09:00 595.8
2.12.2022 08:45 595.8
2.12.2022 08:30 595.8
2.12.2022 08:15 595.8
2.12.2022 08:00 595.8
2.12.2022 07:45 595.8
2.12.2022 07:30 585.8
2.12.2022 07:15 585.9
2.12.2022 07:00 585.9
2.12.2022 06:45 585.9
2.12.2022 06:30 585.9
2.12.2022 06:15 585.9
2.12.2022 06:00 585.9
2.12.2022 05:45 585.9
2.12.2022 05:30 585.9
2.12.2022 05:15 585.9
2.12.2022 05:00 585.9
2.12.2022 04:45 585.9
2.12.2022 04:30 585.9
2.12.2022 04:15 585.9
2.12.2022 04:00 586
2.12.2022 03:45 585.9
2.12.2022 03:30 586
2.12.2022 03:15 586
2.12.2022 03:00 586
2.12.2022 02:45 586
2.12.2022 02:30 586
2.12.2022 02:15 586
2.12.2022 02:00 586
2.12.2022 01:45 586
2.12.2022 01:30 586
2.12.2022 01:15 586
2.12.2022 01:00 586
2.12.2022 00:45 586
2.12.2022 00:30 586
2.12.2022 00:15 586
2.12.2022 00:00 586
1.12.2022 23:45 586.1
1.12.2022 23:30 586.1
1.12.2022 23:15 586.1
1.12.2022 23:00 586.1
1.12.2022 22:45 586.1
1.12.2022 22:30 586.1
1.12.2022 22:15 586.1
1.12.2022 22:00 586.1
1.12.2022 21:45 586.1
1.12.2022 21:30 586.1
1.12.2022 21:15 586.1
1.12.2022 21:00 586.1
1.12.2022 20:45 586.1
1.12.2022 20:30 586.1
1.12.2022 20:15 586.1
1.12.2022 20:00 586.1
1.12.2022 19:45 586.1
1.12.2022 19:30 586.1
1.12.2022 19:15 586.1
1.12.2022 19:00 586.2
1.12.2022 18:45 586.1
1.12.2022 18:30 586.1
1.12.2022 18:15 586.1
1.12.2022 18:00 586.1
1.12.2022 17:45 586.1
1.12.2022 17:30 586.1
1.12.2022 17:15 586.1
1.12.2022 17:00 586.1
1.12.2022 16:45 586.1
1.12.2022 16:30 586.1
1.12.2022 16:15 586.1
1.12.2022 16:00 586.1
1.12.2022 15:45 586.1
1.12.2022 15:30 586.1
1.12.2022 15:15 586.1
1.12.2022 15:00 586.1
1.12.2022 14:45 586.1
1.12.2022 14:30 586.1
1.12.2022 14:15 586.1
1.12.2022 14:00 586.1
1.12.2022 13:45 586.1
1.12.2022 13:30 586.1
1.12.2022 13:15 586.1
1.12.2022 13:00 586.1
1.12.2022 12:45 586.1
1.12.2022 12:30 586.1
1.12.2022 12:15 586.1
1.12.2022 12:00 586.1
1.12.2022 11:45 586.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )