Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kuchyňa
Tok:Malina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Kuchyňa - Malina

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kuchyňa - Malina
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 09:45 73.2
2.12.2022 09:30 73.1
2.12.2022 09:15 73
2.12.2022 09:00 72.9
2.12.2022 08:45 72.8
2.12.2022 08:30 72.8
2.12.2022 08:15 72.8
2.12.2022 08:00 72.7
2.12.2022 07:45 72.7
2.12.2022 07:30 72.8
2.12.2022 07:15 72.7
2.12.2022 07:00 72.7
2.12.2022 06:45 72.8
2.12.2022 06:30 72.7
2.12.2022 06:15 72.8
2.12.2022 06:00 72.8
2.12.2022 05:45 72.8
2.12.2022 05:30 72.8
2.12.2022 05:15 72.8
2.12.2022 05:00 72.8
2.12.2022 04:45 72.8
2.12.2022 04:30 72.8
2.12.2022 04:15 72.9
2.12.2022 04:00 72.9
2.12.2022 03:45 72.9
2.12.2022 03:30 73
2.12.2022 03:15 73
2.12.2022 03:00 73
2.12.2022 02:45 73
2.12.2022 02:30 73
2.12.2022 02:15 73
2.12.2022 02:00 73
2.12.2022 01:45 73.1
2.12.2022 01:30 73
2.12.2022 01:15 73.1
2.12.2022 01:00 73.1
2.12.2022 00:45 73.1
2.12.2022 00:30 73.1
2.12.2022 00:15 73.1
2.12.2022 00:00 73.1
1.12.2022 23:45 73.1
1.12.2022 23:30 73.2
1.12.2022 23:15 73.1
1.12.2022 23:00 73.1
1.12.2022 22:45 73.2
1.12.2022 22:30 73.2
1.12.2022 22:15 73.2
1.12.2022 22:00 73.2
1.12.2022 21:45 73.2
1.12.2022 21:30 73.3
1.12.2022 21:15 73.3
1.12.2022 21:00 73.4
1.12.2022 20:45 73.4
1.12.2022 20:30 73.5
1.12.2022 20:15 73.6
1.12.2022 20:00 73.7
1.12.2022 19:45 73.8
1.12.2022 19:30 73.9
1.12.2022 19:15 73.9
1.12.2022 19:00 74
1.12.2022 18:45 74.1
1.12.2022 18:30 74.2
1.12.2022 18:15 74.2
1.12.2022 18:00 74.2
1.12.2022 17:45 74.2
1.12.2022 17:30 74.3
1.12.2022 17:15 74.3
1.12.2022 17:00 74.4
1.12.2022 16:45 74.4
1.12.2022 16:30 74.5
1.12.2022 16:15 74.5
1.12.2022 16:00 74.5
1.12.2022 15:45 74.5
1.12.2022 15:30 74.6
1.12.2022 15:15 74.5
1.12.2022 15:00 74.5
1.12.2022 14:45 74.5
1.12.2022 14:30 74.5
1.12.2022 14:15 74.4
1.12.2022 14:00 74.3
1.12.2022 13:45 74.2
1.12.2022 13:30 74.2
1.12.2022 13:15 74.1
1.12.2022 13:00 74
1.12.2022 12:45 73.9
1.12.2022 12:30 73.9
1.12.2022 12:15 73.9
1.12.2022 12:00 73.9
1.12.2022 11:45 73.9
1.12.2022 11:30 73.9
1.12.2022 11:15 73.9
1.12.2022 11:00 73.9
1.12.2022 10:45 73.9
1.12.2022 10:30 73.8
1.12.2022 10:15 73.8
1.12.2022 10:00 73.7
1.12.2022 09:45 73.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )