Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čunovo - horná hladina
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Čunovo - horná hladina - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čunovo - horná hladina - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 09:15 927.9
2.12.2022 09:00 917.8
2.12.2022 08:45 927.9
2.12.2022 08:30 937.8
2.12.2022 08:15 937.8
2.12.2022 08:00 937.8
2.12.2022 07:45 947.9
2.12.2022 07:30 947.8
2.12.2022 07:15 937.8
2.12.2022 07:00 937.9
2.12.2022 06:45 917.9
2.12.2022 06:30 947.9
2.12.2022 06:15 937.9
2.12.2022 06:00 937.8
2.12.2022 05:45 927.9
2.12.2022 05:30 927.9
2.12.2022 05:15 937.8
2.12.2022 05:00 937.8
2.12.2022 04:45 937.8
2.12.2022 04:30 927.8
2.12.2022 04:15 927.8
2.12.2022 04:00 937.8
2.12.2022 03:45 927.8
2.12.2022 03:30 917.8
2.12.2022 03:15 897.8
2.12.2022 03:00 927.8
2.12.2022 02:45 927.8
2.12.2022 02:30 917.9
2.12.2022 02:15 927.9
2.12.2022 02:00 927.9
2.12.2022 01:45 927.9
2.12.2022 01:30 927.9
2.12.2022 01:15 927.9
2.12.2022 01:00 937.9
2.12.2022 00:45 927.9
2.12.2022 00:30 927.9
2.12.2022 00:15 917.9
2.12.2022 00:00 927.9
1.12.2022 23:45 937.9
1.12.2022 23:30 927.8
1.12.2022 23:15 927.8
1.12.2022 23:00 917.9
1.12.2022 22:45 917.9
1.12.2022 22:30 917.9
1.12.2022 22:15 907.8
1.12.2022 22:00 907.8
1.12.2022 21:45 917.8
1.12.2022 21:30 937.9
1.12.2022 21:15 947.9
1.12.2022 21:00 957.8
1.12.2022 20:45 947.8
1.12.2022 20:30 957.7
1.12.2022 20:15 937.8
1.12.2022 20:00 937.9
1.12.2022 19:45 927.9
1.12.2022 19:30 937.9
1.12.2022 19:15 957.9
1.12.2022 19:00 967.9
1.12.2022 18:45 968
1.12.2022 18:30 967.9
1.12.2022 18:15 967.9
1.12.2022 18:00 968
1.12.2022 17:45 968
1.12.2022 17:30 968
1.12.2022 17:15 957.9
1.12.2022 17:00 978
1.12.2022 16:45 978
1.12.2022 16:30 977.9
1.12.2022 16:15 978
1.12.2022 16:00 977.9
1.12.2022 15:45 987.9
1.12.2022 15:30 988
1.12.2022 15:15 988
1.12.2022 15:00 978
1.12.2022 14:45 968
1.12.2022 14:30 988
1.12.2022 14:15 988
1.12.2022 14:00 988
1.12.2022 13:45 987.9
1.12.2022 13:30 988.1
1.12.2022 13:15 988
1.12.2022 13:00 988
1.12.2022 12:45 998
1.12.2022 12:30 987.9
1.12.2022 12:15 987.9
1.12.2022 12:00 987.9
1.12.2022 11:45 977.9
1.12.2022 11:30 978
1.12.2022 11:15 958
1.12.2022 11:00 968.1
1.12.2022 10:45 978.1
1.12.2022 10:30 978
1.12.2022 10:15 978
1.12.2022 10:00 978.1
1.12.2022 09:45 978.1
1.12.2022 09:30 968.1
1.12.2022 09:15 978.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )