Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovská Ondrašová
Tok:Jalovský potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Liptovská Ondrašová - Jalovský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovská Ondrašová - Jalovský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:15 81.7
2.12.2022 10:00 81.6
2.12.2022 09:45 81.6
2.12.2022 09:30 81.5
2.12.2022 09:15 81.5
2.12.2022 09:00 81.5
2.12.2022 08:45 81.5
2.12.2022 08:30 81.4
2.12.2022 08:15 81.4
2.12.2022 08:00 81.4
2.12.2022 07:45 81.4
2.12.2022 07:30 81.4
2.12.2022 07:15 81.4
2.12.2022 07:00 81.4
2.12.2022 06:45 81.4
2.12.2022 06:30 81.4
2.12.2022 06:15 81.4
2.12.2022 06:00 81.4
2.12.2022 05:45 81.4
2.12.2022 05:30 81.5
2.12.2022 05:15 81.4
2.12.2022 05:00 81.5
2.12.2022 04:45 81.5
2.12.2022 04:30 81.5
2.12.2022 04:15 81.5
2.12.2022 04:00 81.5
2.12.2022 03:45 81.5
2.12.2022 03:30 81.5
2.12.2022 03:15 81.5
2.12.2022 03:00 81.5
2.12.2022 02:45 81.5
2.12.2022 02:30 81.5
2.12.2022 02:15 81.6
2.12.2022 02:00 81.6
2.12.2022 01:45 81.6
2.12.2022 01:30 81.6
2.12.2022 01:15 81.6
2.12.2022 01:00 81.6
2.12.2022 00:45 81.6
2.12.2022 00:30 81.6
2.12.2022 00:15 81.6
2.12.2022 00:00 81.6
1.12.2022 23:45 81.6
1.12.2022 23:30 81.6
1.12.2022 23:15 81.6
1.12.2022 23:00 81.6
1.12.2022 22:45 81.6
1.12.2022 22:30 81.6
1.12.2022 22:15 81.6
1.12.2022 22:00 81.6
1.12.2022 21:45 81.6
1.12.2022 21:30 81.7
1.12.2022 21:15 81.6
1.12.2022 21:00 81.6
1.12.2022 20:45 81.6
1.12.2022 20:30 81.6
1.12.2022 20:15 81.6
1.12.2022 20:00 81.6
1.12.2022 19:45 81.6
1.12.2022 19:30 81.6
1.12.2022 19:15 81.6
1.12.2022 19:00 81.6
1.12.2022 18:45 81.6
1.12.2022 18:30 81.5
1.12.2022 18:15 81.5
1.12.2022 18:00 81.5
1.12.2022 17:45 81.5
1.12.2022 17:30 81.5
1.12.2022 17:15 81.5
1.12.2022 17:00 81.5
1.12.2022 16:45 81.5
1.12.2022 16:30 81.5
1.12.2022 16:15 81.5
1.12.2022 16:00 81.5
1.12.2022 15:45 81.5
1.12.2022 15:30 81.5
1.12.2022 15:15 81.5
1.12.2022 15:00 81.6
1.12.2022 14:45 81.5
1.12.2022 14:30 81.6
1.12.2022 14:15 81.6
1.12.2022 14:00 81.5
1.12.2022 13:45 81.5
1.12.2022 13:30 81.7
1.12.2022 13:15 81.6
1.12.2022 13:00 81.6
1.12.2022 12:45 81.5
1.12.2022 12:30 81.4
1.12.2022 12:15 81.3
1.12.2022 12:00 81.4
1.12.2022 11:45 81.3
1.12.2022 11:30 81.2
1.12.2022 11:15 81.1
1.12.2022 11:00 81
1.12.2022 10:45 80.8
1.12.2022 10:30 80.6
1.12.2022 10:15 80.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )