Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Liptovská Lúžna
Tok:Lúžnianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh

Liptovská Lúžna - Lúžnianka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Liptovská Lúžna - Lúžnianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:00 105.2
4.12.2022 15:45 105.3
4.12.2022 15:30 105.4
4.12.2022 15:15 105.4
4.12.2022 15:00 105.5
4.12.2022 14:45 105.5
4.12.2022 14:30 105.5
4.12.2022 14:15 105.5
4.12.2022 14:00 105.5
4.12.2022 13:45 105.4
4.12.2022 13:30 105.4
4.12.2022 13:15 105.4
4.12.2022 13:00 105.3
4.12.2022 12:45 105.3
4.12.2022 12:30 105.3
4.12.2022 12:15 105.3
4.12.2022 12:00 105.2
4.12.2022 11:45 105.2
4.12.2022 11:30 105.1
4.12.2022 11:15 105.1
4.12.2022 11:00 105
4.12.2022 10:45 105
4.12.2022 10:30 104.9
4.12.2022 10:15 104.9
4.12.2022 10:00 104.8
4.12.2022 09:45 104.7
4.12.2022 09:30 104.6
4.12.2022 09:15 104.5
4.12.2022 09:00 104.5
4.12.2022 08:45 104.4
4.12.2022 08:30 104.3
4.12.2022 08:15 104.3
4.12.2022 08:00 104.2
4.12.2022 07:45 104.2
4.12.2022 07:30 104.2
4.12.2022 07:15 104.2
4.12.2022 07:00 104.2
4.12.2022 06:45 104.1
4.12.2022 06:30 104.1
4.12.2022 06:15 104.1
4.12.2022 06:00 104.1
4.12.2022 05:45 104.1
4.12.2022 05:30 104.2
4.12.2022 05:15 104.2
4.12.2022 05:00 104.2
4.12.2022 04:45 104.2
4.12.2022 04:30 104.3
4.12.2022 04:15 104.3
4.12.2022 04:00 104.3
4.12.2022 03:45 104.3
4.12.2022 03:30 104.3
4.12.2022 03:15 104.3
4.12.2022 03:00 104.3
4.12.2022 02:45 104.3
4.12.2022 02:30 104.3
4.12.2022 02:15 104.2
4.12.2022 02:00 104.2
4.12.2022 01:45 104.2
4.12.2022 01:30 104.2
4.12.2022 01:15 104.2
4.12.2022 01:00 104.3
4.12.2022 00:45 104.3
4.12.2022 00:30 104.3
4.12.2022 00:15 104.3
4.12.2022 00:00 104.3
3.12.2022 23:45 104.4
3.12.2022 23:30 104.4
3.12.2022 23:15 104.4
3.12.2022 23:00 104.4
3.12.2022 22:45 104.4
3.12.2022 22:30 104.4
3.12.2022 22:15 104.4
3.12.2022 22:00 104.4
3.12.2022 21:45 104.4
3.12.2022 21:30 104.4
3.12.2022 21:15 104.4
3.12.2022 21:00 104.4
3.12.2022 20:45 104.4
3.12.2022 20:30 104.4
3.12.2022 20:15 104.4
3.12.2022 20:00 104.4
3.12.2022 19:45 104.3
3.12.2022 19:30 104.3
3.12.2022 19:15 104.3
3.12.2022 19:00 104.3
3.12.2022 18:45 104.3
3.12.2022 18:30 104.3
3.12.2022 18:15 104.3
3.12.2022 18:00 104.3
3.12.2022 17:45 104.3
3.12.2022 17:30 104.3
3.12.2022 17:15 104.3
3.12.2022 17:00 104.3
3.12.2022 16:45 104.3
3.12.2022 16:30 104.4
3.12.2022 16:15 104.4
3.12.2022 16:00 104.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )