Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bešeňová
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 270 cm 270 cm

Bešeňová - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bešeňová - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:00 496.8
2.12.2022 10:45 496.7
2.12.2022 10:30 496.8
2.12.2022 10:15 496.7
2.12.2022 10:00 496.7
2.12.2022 09:45 496.7
2.12.2022 09:30 496.7
2.12.2022 09:15 506.8
2.12.2022 09:00 506.8
2.12.2022 08:45 506.8
2.12.2022 08:30 506.8
2.12.2022 08:15 506.8
2.12.2022 08:00 506.8
2.12.2022 07:45 506.8
2.12.2022 07:30 506.8
2.12.2022 07:15 506.8
2.12.2022 07:00 506.8
2.12.2022 06:45 506.9
2.12.2022 06:30 506.9
2.12.2022 06:15 506.9
2.12.2022 06:00 506.9
2.12.2022 05:45 506.9
2.12.2022 05:30 506.9
2.12.2022 05:15 506.9
2.12.2022 05:00 506.9
2.12.2022 04:45 506.9
2.12.2022 04:30 506.9
2.12.2022 04:15 506.9
2.12.2022 04:00 506.9
2.12.2022 03:45 507
2.12.2022 03:30 507
2.12.2022 03:15 507
2.12.2022 03:00 507
2.12.2022 02:45 507
2.12.2022 02:30 507
2.12.2022 02:15 507
2.12.2022 02:00 507
2.12.2022 01:45 507
2.12.2022 01:30 507.1
2.12.2022 01:15 507.1
2.12.2022 01:00 507.1
2.12.2022 00:45 507.1
2.12.2022 00:30 507.1
2.12.2022 00:15 507.2
2.12.2022 00:00 507.2
1.12.2022 23:45 507.2
1.12.2022 23:30 507.2
1.12.2022 23:15 507.2
1.12.2022 23:00 507.2
1.12.2022 22:45 497.2
1.12.2022 22:30 507.2
1.12.2022 22:15 507.2
1.12.2022 22:00 507.2
1.12.2022 21:45 507.2
1.12.2022 21:30 497.3
1.12.2022 21:15 507.3
1.12.2022 21:00 497.3
1.12.2022 20:45 497.3
1.12.2022 20:30 497.3
1.12.2022 20:15 507.2
1.12.2022 20:00 507.2
1.12.2022 19:45 507.1
1.12.2022 19:30 507.1
1.12.2022 19:15 507
1.12.2022 19:00 496.9
1.12.2022 18:45 496.8
1.12.2022 18:30 496.8
1.12.2022 18:15 506.7
1.12.2022 18:00 496.7
1.12.2022 17:45 506.7
1.12.2022 17:30 506.7
1.12.2022 17:15 506.7
1.12.2022 17:00 506.7
1.12.2022 16:45 506.7
1.12.2022 16:30 506.7
1.12.2022 16:15 506.7
1.12.2022 16:00 506.7
1.12.2022 15:45 506.7
1.12.2022 15:30 506.7
1.12.2022 15:15 506.7
1.12.2022 15:00 506.7
1.12.2022 14:45 506.7
1.12.2022 14:30 506.7
1.12.2022 14:15 506.7
1.12.2022 14:00 506.6
1.12.2022 13:45 506.6
1.12.2022 13:30 506.7
1.12.2022 13:15 506.7
1.12.2022 13:00 506.7
1.12.2022 12:45 506.6
1.12.2022 12:30 506.7
1.12.2022 12:15 506.7
1.12.2022 12:00 506.7
1.12.2022 11:45 506.7
1.12.2022 11:30 506.7
1.12.2022 11:15 506.7
1.12.2022 11:00 506.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )