Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Oravský Biely Potok
Tok:Studený potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Oravský Biely Potok - Studený potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Oravský Biely Potok - Studený potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:30 392.6
2.12.2022 11:15 392.5
2.12.2022 11:00 392.4
2.12.2022 10:45 392.3
2.12.2022 10:30 392.2
2.12.2022 10:15 392.2
2.12.2022 10:00 392.2
2.12.2022 09:45 392.1
2.12.2022 09:30 392
2.12.2022 09:15 392.1
2.12.2022 09:00 392.1
2.12.2022 08:45 391.9
2.12.2022 08:30 392
2.12.2022 08:15 391.9
2.12.2022 08:00 392
2.12.2022 07:45 392
2.12.2022 07:30 392.1
2.12.2022 07:15 392
2.12.2022 07:00 392
2.12.2022 06:45 392.1
2.12.2022 06:30 392.1
2.12.2022 06:15 392.1
2.12.2022 06:00 392.2
2.12.2022 05:45 392.1
2.12.2022 05:30 392.1
2.12.2022 05:15 392.2
2.12.2022 05:00 392.1
2.12.2022 04:45 392.2
2.12.2022 04:30 392.2
2.12.2022 04:15 392.2
2.12.2022 04:00 392.2
2.12.2022 03:45 392.2
2.12.2022 03:30 392.3
2.12.2022 03:15 392.2
2.12.2022 03:00 392.2
2.12.2022 02:45 392.2
2.12.2022 02:30 402.3
2.12.2022 02:15 392.3
2.12.2022 02:00 392.2
2.12.2022 01:45 392.2
2.12.2022 01:30 392.2
2.12.2022 01:15 392.4
2.12.2022 01:00 392.2
2.12.2022 00:45 392.3
2.12.2022 00:30 392.2
2.12.2022 00:15 392.3
2.12.2022 00:00 392.3
1.12.2022 23:45 392.2
1.12.2022 23:30 392.2
1.12.2022 23:15 392.2
1.12.2022 23:00 392.3
1.12.2022 22:45 402.3
1.12.2022 22:30 392.2
1.12.2022 22:15 402.4
1.12.2022 22:00 402.3
1.12.2022 21:45 392.3
1.12.2022 21:30 402.4
1.12.2022 21:15 402.4
1.12.2022 21:00 402.3
1.12.2022 20:45 402.4
1.12.2022 20:30 402.4
1.12.2022 20:15 402.4
1.12.2022 20:00 402.5
1.12.2022 19:45 402.4
1.12.2022 19:30 402.4
1.12.2022 19:15 402.4
1.12.2022 19:00 402.5
1.12.2022 18:45 402.5
1.12.2022 18:30 402.6
1.12.2022 18:15 402.5
1.12.2022 18:00 402.6
1.12.2022 17:45 402.6
1.12.2022 17:30 402.6
1.12.2022 17:15 402.7
1.12.2022 17:00 402.6
1.12.2022 16:45 402.6
1.12.2022 16:30 402.6
1.12.2022 16:15 402.7
1.12.2022 16:00 402.6
1.12.2022 15:45 392.6
1.12.2022 15:30 392.6
1.12.2022 15:15 392.6
1.12.2022 15:00 392.5
1.12.2022 14:45 402.6
1.12.2022 14:30 392.6
1.12.2022 14:15 402.5
1.12.2022 14:00 392.5
1.12.2022 13:45 392.4
1.12.2022 13:30 392.4
1.12.2022 13:15 392.4
1.12.2022 13:00 392.3
1.12.2022 12:45 402.3
1.12.2022 12:30 402.3
1.12.2022 12:15 402.3
1.12.2022 12:00 402.2
1.12.2022 11:45 402.3
1.12.2022 11:30 392.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )