Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Turček
Tok:Turiec
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Turček - Turiec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turček - Turiec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:00 325.7
2.12.2022 09:45 315.7
2.12.2022 09:30 325.6
2.12.2022 09:15 315.6
2.12.2022 09:00 325.6
2.12.2022 08:45 325.5
2.12.2022 08:30 325.5
2.12.2022 08:15 325.4
2.12.2022 08:00 325.4
2.12.2022 07:45 325.4
2.12.2022 07:30 325.4
2.12.2022 07:15 325.3
2.12.2022 07:00 325.3
2.12.2022 06:45 325.3
2.12.2022 06:30 325.3
2.12.2022 06:15 315.3
2.12.2022 06:00 325.3
2.12.2022 05:45 325.3
2.12.2022 05:30 315.3
2.12.2022 05:15 315.3
2.12.2022 05:00 325.3
2.12.2022 04:45 325.3
2.12.2022 04:30 315.3
2.12.2022 04:15 315.3
2.12.2022 04:00 325.3
2.12.2022 03:45 315.3
2.12.2022 03:30 325.3
2.12.2022 03:15 325.4
2.12.2022 03:00 325.4
2.12.2022 02:45 315.4
2.12.2022 02:30 325.4
2.12.2022 02:15 325.4
2.12.2022 02:00 325.5
2.12.2022 01:45 325.4
2.12.2022 01:30 325.4
2.12.2022 01:15 325.4
2.12.2022 01:00 325.4
2.12.2022 00:45 325.4
2.12.2022 00:30 325.4
2.12.2022 00:15 325.5
2.12.2022 00:00 315.5
1.12.2022 23:45 325.5
1.12.2022 23:30 325.5
1.12.2022 23:15 325.5
1.12.2022 23:00 325.6
1.12.2022 22:45 315.6
1.12.2022 22:30 325.6
1.12.2022 22:15 325.6
1.12.2022 22:00 325.6
1.12.2022 21:45 325.6
1.12.2022 21:30 325.6
1.12.2022 21:15 325.5
1.12.2022 21:00 325.5
1.12.2022 20:45 325.5
1.12.2022 20:30 325.5
1.12.2022 20:15 325.5
1.12.2022 20:00 325.5
1.12.2022 19:45 325.5
1.12.2022 19:30 325.5
1.12.2022 19:15 325.6
1.12.2022 19:00 325.6
1.12.2022 18:45 325.6
1.12.2022 18:30 325.6
1.12.2022 18:15 325.6
1.12.2022 18:00 325.6
1.12.2022 17:45 325.7
1.12.2022 17:30 325.7
1.12.2022 17:15 325.7
1.12.2022 17:00 325.7
1.12.2022 16:45 325.8
1.12.2022 16:30 325.8
1.12.2022 16:15 315.9
1.12.2022 16:00 325.9
1.12.2022 15:45 325.9
1.12.2022 15:30 326
1.12.2022 15:15 326
1.12.2022 15:00 326.1
1.12.2022 14:45 326
1.12.2022 14:30 326.1
1.12.2022 14:15 326
1.12.2022 14:00 326.1
1.12.2022 13:45 326.1
1.12.2022 13:30 326
1.12.2022 13:15 326
1.12.2022 13:00 326
1.12.2022 12:45 326
1.12.2022 12:30 316
1.12.2022 12:15 315.9
1.12.2022 12:00 325.9
1.12.2022 11:45 325.9
1.12.2022 11:30 315.9
1.12.2022 11:15 325.9
1.12.2022 11:00 325.8
1.12.2022 10:45 315.8
1.12.2022 10:30 325.8
1.12.2022 10:15 325.8
1.12.2022 10:00 325.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )