Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kláštor p. Znievom
Tok:Vríca
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 75 cm 75 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm 110 cm

Kláštor p. Znievom - Vríca

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kláštor p. Znievom - Vríca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 242.8
2.12.2022 10:30 242.8
2.12.2022 10:15 242.7
2.12.2022 10:00 242.7
2.12.2022 09:45 242.6
2.12.2022 09:30 242.6
2.12.2022 09:15 242.5
2.12.2022 09:00 242.4
2.12.2022 08:45 242.4
2.12.2022 08:30 242.3
2.12.2022 08:15 242.3
2.12.2022 08:00 242.3
2.12.2022 07:45 242.3
2.12.2022 07:30 242.3
2.12.2022 07:15 242.3
2.12.2022 07:00 242.3
2.12.2022 06:45 242.3
2.12.2022 06:30 242.3
2.12.2022 06:15 242.3
2.12.2022 06:00 242.3
2.12.2022 05:45 242.3
2.12.2022 05:30 242.3
2.12.2022 05:15 242.3
2.12.2022 05:00 242.3
2.12.2022 04:45 242.4
2.12.2022 04:30 242.4
2.12.2022 04:15 242.4
2.12.2022 04:00 242.4
2.12.2022 03:45 242.5
2.12.2022 03:30 242.5
2.12.2022 03:15 242.5
2.12.2022 03:00 242.5
2.12.2022 02:45 242.5
2.12.2022 02:30 242.6
2.12.2022 02:15 242.6
2.12.2022 02:00 242.6
2.12.2022 01:45 242.6
2.12.2022 01:30 242.7
2.12.2022 01:15 242.7
2.12.2022 01:00 242.7
2.12.2022 00:45 242.7
2.12.2022 00:30 242.7
2.12.2022 00:15 242.7
2.12.2022 00:00 242.8
1.12.2022 23:45 242.8
1.12.2022 23:30 242.8
1.12.2022 23:15 242.8
1.12.2022 23:00 242.8
1.12.2022 22:45 242.9
1.12.2022 22:30 242.9
1.12.2022 22:15 243
1.12.2022 22:00 243
1.12.2022 21:45 243
1.12.2022 21:30 243.1
1.12.2022 21:15 243.1
1.12.2022 21:00 243.2
1.12.2022 20:45 243.2
1.12.2022 20:30 243.2
1.12.2022 20:15 243.3
1.12.2022 20:00 243.3
1.12.2022 19:45 243.3
1.12.2022 19:30 243.4
1.12.2022 19:15 243.4
1.12.2022 19:00 243.4
1.12.2022 18:45 243.4
1.12.2022 18:30 243.5
1.12.2022 18:15 243.5
1.12.2022 18:00 243.5
1.12.2022 17:45 243.6
1.12.2022 17:30 243.6
1.12.2022 17:15 243.6
1.12.2022 17:00 243.6
1.12.2022 16:45 243.6
1.12.2022 16:30 243.6
1.12.2022 16:15 243.7
1.12.2022 16:00 243.7
1.12.2022 15:45 243.7
1.12.2022 15:30 243.6
1.12.2022 15:15 243.6
1.12.2022 15:00 243.6
1.12.2022 14:45 243.6
1.12.2022 14:30 243.6
1.12.2022 14:15 243.6
1.12.2022 14:00 243.6
1.12.2022 13:45 243.5
1.12.2022 13:30 243.5
1.12.2022 13:15 243.5
1.12.2022 13:00 243.4
1.12.2022 12:45 243.4
1.12.2022 12:30 243.4
1.12.2022 12:15 243.4
1.12.2022 12:00 243.4
1.12.2022 11:45 243.4
1.12.2022 11:30 243.3
1.12.2022 11:15 243.4
1.12.2022 11:00 243.3
1.12.2022 10:45 243.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )