Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čadca
Tok:Kysuca
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm 240 cm

Čadca - Kysuca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čadca - Kysuca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:45 92.5
4.12.2022 15:30 92.5
4.12.2022 15:15 92.5
4.12.2022 15:00 92.5
4.12.2022 14:45 92.4
4.12.2022 14:30 92.4
4.12.2022 14:15 92.4
4.12.2022 14:00 92.3
4.12.2022 13:45 92.3
4.12.2022 13:30 92.2
4.12.2022 13:15 92.1
4.12.2022 13:00 92
4.12.2022 12:45 91.9
4.12.2022 12:30 91.8
4.12.2022 12:15 91.7
4.12.2022 12:00 91.6
4.12.2022 11:45 91.5
4.12.2022 11:30 91.4
4.12.2022 11:15 91.4
4.12.2022 11:00 91.3
4.12.2022 10:45 91.3
4.12.2022 10:30 91.2
4.12.2022 10:15 91.2
4.12.2022 10:00 91.2
4.12.2022 09:45 91.1
4.12.2022 09:30 91.1
4.12.2022 09:15 91.1
4.12.2022 09:00 91.1
4.12.2022 08:45 91.1
4.12.2022 08:30 91.1
4.12.2022 08:15 91.1
4.12.2022 08:00 91.1
4.12.2022 07:45 91.1
4.12.2022 07:30 91.1
4.12.2022 07:15 91.2
4.12.2022 07:00 91.2
4.12.2022 06:45 91.3
4.12.2022 06:30 91.3
4.12.2022 06:15 91.3
4.12.2022 06:00 91.4
4.12.2022 05:45 91.4
4.12.2022 05:30 91.4
4.12.2022 05:15 91.4
4.12.2022 05:00 91.5
4.12.2022 04:45 91.5
4.12.2022 04:30 91.5
4.12.2022 04:15 101.5
4.12.2022 04:00 91.6
4.12.2022 03:45 101.6
4.12.2022 03:30 101.6
4.12.2022 03:15 101.6
4.12.2022 03:00 101.7
4.12.2022 02:45 91.7
4.12.2022 02:30 101.7
4.12.2022 02:15 101.7
4.12.2022 02:00 101.7
4.12.2022 01:45 91.8
4.12.2022 01:30 101.8
4.12.2022 01:15 101.8
4.12.2022 01:00 101.8
4.12.2022 00:45 101.8
4.12.2022 00:30 101.9
4.12.2022 00:15 101.9
4.12.2022 00:00 101.9
3.12.2022 23:45 101.9
3.12.2022 23:30 101.9
3.12.2022 23:15 102
3.12.2022 23:00 102
3.12.2022 22:45 102
3.12.2022 22:30 102
3.12.2022 22:15 102
3.12.2022 22:00 102
3.12.2022 21:45 102
3.12.2022 21:30 102
3.12.2022 21:15 102
3.12.2022 21:00 102
3.12.2022 20:45 102
3.12.2022 20:30 102
3.12.2022 20:15 102
3.12.2022 20:00 102
3.12.2022 19:45 102.1
3.12.2022 19:30 102.1
3.12.2022 19:15 102.1
3.12.2022 19:00 102.1
3.12.2022 18:45 102.2
3.12.2022 18:30 102.2
3.12.2022 18:15 102.2
3.12.2022 18:00 102.2
3.12.2022 17:45 102.3
3.12.2022 17:30 102.3
3.12.2022 17:15 102.3
3.12.2022 17:00 102.3
3.12.2022 16:45 102.3
3.12.2022 16:30 102.3
3.12.2022 16:15 102.3
3.12.2022 16:00 102.3
3.12.2022 15:45 102.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )