Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenica
Tok:Papradnianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Jasenica - Papradnianka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenica - Papradnianka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 211.8
2.12.2022 10:30 211.7
2.12.2022 10:15 211.7
2.12.2022 10:00 211.6
2.12.2022 09:45 211.5
2.12.2022 09:30 211.4
2.12.2022 09:15 211.4
2.12.2022 09:00 211.4
2.12.2022 08:45 211.3
2.12.2022 08:30 211.3
2.12.2022 08:15 211.3
2.12.2022 08:00 211.2
2.12.2022 07:45 211.3
2.12.2022 07:30 211.3
2.12.2022 07:15 211.3
2.12.2022 07:00 211.3
2.12.2022 06:45 211.3
2.12.2022 06:30 211.3
2.12.2022 06:15 211.3
2.12.2022 06:00 211.3
2.12.2022 05:45 211.3
2.12.2022 05:30 211.4
2.12.2022 05:15 211.4
2.12.2022 05:00 211.4
2.12.2022 04:45 211.4
2.12.2022 04:30 211.4
2.12.2022 04:15 211.4
2.12.2022 04:00 211.4
2.12.2022 03:45 211.4
2.12.2022 03:30 211.4
2.12.2022 03:15 211.4
2.12.2022 03:00 211.4
2.12.2022 02:45 211.4
2.12.2022 02:30 211.5
2.12.2022 02:15 211.4
2.12.2022 02:00 211.5
2.12.2022 01:45 211.5
2.12.2022 01:30 211.5
2.12.2022 01:15 211.5
2.12.2022 01:00 211.5
2.12.2022 00:45 211.5
2.12.2022 00:30 211.6
2.12.2022 00:15 211.6
2.12.2022 00:00 211.6
1.12.2022 23:45 211.7
1.12.2022 23:30 211.7
1.12.2022 23:15 211.7
1.12.2022 23:00 211.8
1.12.2022 22:45 211.8
1.12.2022 22:30 211.8
1.12.2022 22:15 211.9
1.12.2022 22:00 211.9
1.12.2022 21:45 212
1.12.2022 21:30 212
1.12.2022 21:15 212.1
1.12.2022 21:00 212.1
1.12.2022 20:45 212.2
1.12.2022 20:30 212.2
1.12.2022 20:15 212.3
1.12.2022 20:00 212.3
1.12.2022 19:45 212.4
1.12.2022 19:30 212.4
1.12.2022 19:15 212.4
1.12.2022 19:00 212.5
1.12.2022 18:45 212.5
1.12.2022 18:30 212.6
1.12.2022 18:15 212.6
1.12.2022 18:00 212.7
1.12.2022 17:45 212.7
1.12.2022 17:30 212.8
1.12.2022 17:15 212.8
1.12.2022 17:00 212.8
1.12.2022 16:45 212.9
1.12.2022 16:30 212.9
1.12.2022 16:15 212.9
1.12.2022 16:00 213
1.12.2022 15:45 213
1.12.2022 15:30 213
1.12.2022 15:15 213
1.12.2022 15:00 213
1.12.2022 14:45 213
1.12.2022 14:30 212.9
1.12.2022 14:15 212.9
1.12.2022 14:00 212.9
1.12.2022 13:45 212.9
1.12.2022 13:30 212.9
1.12.2022 13:15 212.9
1.12.2022 13:00 212.9
1.12.2022 12:45 212.8
1.12.2022 12:30 212.8
1.12.2022 12:15 212.8
1.12.2022 12:00 212.7
1.12.2022 11:45 212.7
1.12.2022 11:30 212.6
1.12.2022 11:15 212.6
1.12.2022 11:00 212.5
1.12.2022 10:45 212.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )