Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dohňany
Tok:Biela voda
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Dohňany - Biela voda

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dohňany - Biela voda
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 92.4
2.12.2022 11:30 92.3
2.12.2022 11:15 102.1
2.12.2022 11:00 92
2.12.2022 10:45 101.8
2.12.2022 10:30 101.7
2.12.2022 10:15 101.6
2.12.2022 10:00 101.6
2.12.2022 09:45 101.4
2.12.2022 09:30 101.4
2.12.2022 09:15 101.3
2.12.2022 09:00 101.3
2.12.2022 08:45 101.2
2.12.2022 08:30 101.2
2.12.2022 08:15 101.1
2.12.2022 08:00 101.1
2.12.2022 07:45 101.1
2.12.2022 07:30 101.1
2.12.2022 07:15 101.1
2.12.2022 07:00 101.1
2.12.2022 06:45 101.1
2.12.2022 06:30 101.2
2.12.2022 06:15 101.2
2.12.2022 06:00 101.2
2.12.2022 05:45 101.3
2.12.2022 05:30 101.3
2.12.2022 05:15 101.3
2.12.2022 05:00 101.3
2.12.2022 04:45 101.3
2.12.2022 04:30 101.3
2.12.2022 04:15 101.3
2.12.2022 04:00 101.3
2.12.2022 03:45 101.4
2.12.2022 03:30 101.4
2.12.2022 03:15 101.4
2.12.2022 03:00 101.4
2.12.2022 02:45 101.4
2.12.2022 02:30 101.5
2.12.2022 02:15 101.5
2.12.2022 02:00 101.5
2.12.2022 01:45 101.6
2.12.2022 01:30 101.6
2.12.2022 01:15 101.6
2.12.2022 01:00 101.6
2.12.2022 00:45 101.6
2.12.2022 00:30 101.6
2.12.2022 00:15 101.7
2.12.2022 00:00 101.7
1.12.2022 23:45 101.7
1.12.2022 23:30 101.8
1.12.2022 23:15 101.8
1.12.2022 23:00 101.8
1.12.2022 22:45 101.9
1.12.2022 22:30 101.9
1.12.2022 22:15 102
1.12.2022 22:00 102
1.12.2022 21:45 102.1
1.12.2022 21:30 102.1
1.12.2022 21:15 102.2
1.12.2022 21:00 112.3
1.12.2022 20:45 112.3
1.12.2022 20:30 112.4
1.12.2022 20:15 112.4
1.12.2022 20:00 112.5
1.12.2022 19:45 112.6
1.12.2022 19:30 112.6
1.12.2022 19:15 112.7
1.12.2022 19:00 122.8
1.12.2022 18:45 122.9
1.12.2022 18:30 122.9
1.12.2022 18:15 123
1.12.2022 18:00 123
1.12.2022 17:45 123.1
1.12.2022 17:30 113.1
1.12.2022 17:15 103.2
1.12.2022 17:00 103.3
1.12.2022 16:45 103.3
1.12.2022 16:30 103.4
1.12.2022 16:15 103.4
1.12.2022 16:00 103.5
1.12.2022 15:45 103.6
1.12.2022 15:30 103.6
1.12.2022 15:15 103.7
1.12.2022 15:00 103.7
1.12.2022 14:45 103.7
1.12.2022 14:30 103.8
1.12.2022 14:15 103.8
1.12.2022 14:00 93.7
1.12.2022 13:45 93.7
1.12.2022 13:30 93.6
1.12.2022 13:15 93.6
1.12.2022 13:00 93.6
1.12.2022 12:45 93.6
1.12.2022 12:30 93.5
1.12.2022 12:15 93.5
1.12.2022 12:00 93.4
1.12.2022 11:45 93.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )