Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Balog
Tok:Šaling
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron

Čierny Balog - Šaling

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný ľadovými úkazmi.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Balog - Šaling
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:45 113.4
4.12.2022 16:30 113.5
4.12.2022 16:15 113.6
4.12.2022 16:00 113.7
4.12.2022 15:45 113.7
4.12.2022 15:30 113.8
4.12.2022 15:15 113.9
4.12.2022 15:00 113.9
4.12.2022 14:45 113.9
4.12.2022 14:30 114
4.12.2022 14:15 113.9
4.12.2022 14:00 113.9
4.12.2022 13:45 113.8
4.12.2022 13:30 113.8
4.12.2022 13:15 113.7
4.12.2022 13:00 113.6
4.12.2022 12:45 113.4
4.12.2022 12:30 113.2
4.12.2022 12:15 113.1
4.12.2022 12:00 113
4.12.2022 11:45 112.9
4.12.2022 11:30 112.8
4.12.2022 11:15 112.7
4.12.2022 11:00 112.6
4.12.2022 10:45 112.5
4.12.2022 10:30 112.4
4.12.2022 10:15 112.3
4.12.2022 10:00 112.2
4.12.2022 09:45 112.1
4.12.2022 09:30 112.1
4.12.2022 09:15 112
4.12.2022 09:00 112
4.12.2022 08:45 111.9
4.12.2022 08:30 111.9
4.12.2022 08:15 111.9
4.12.2022 08:00 111.9
4.12.2022 07:45 111.9
4.12.2022 07:30 111.9
4.12.2022 07:15 112
4.12.2022 07:00 112
4.12.2022 06:45 112.1
4.12.2022 06:30 112.1
4.12.2022 06:15 112.2
4.12.2022 06:00 112.2
4.12.2022 05:45 112.2
4.12.2022 05:30 112.3
4.12.2022 05:15 112.3
4.12.2022 05:00 112.4
4.12.2022 04:45 112.4
4.12.2022 04:30 112.4
4.12.2022 04:15 112.4
4.12.2022 04:00 112.4
4.12.2022 03:45 112.4
4.12.2022 03:30 112.5
4.12.2022 03:15 112.5
4.12.2022 03:00 112.5
4.12.2022 02:45 112.5
4.12.2022 02:30 112.5
4.12.2022 02:15 112.5
4.12.2022 02:00 112.6
4.12.2022 01:45 112.6
4.12.2022 01:30 112.6
4.12.2022 01:15 112.7
4.12.2022 01:00 112.7
4.12.2022 00:45 112.8
4.12.2022 00:30 112.9
4.12.2022 00:15 112.9
4.12.2022 00:00 113
3.12.2022 23:45 113
3.12.2022 23:30 113.1
3.12.2022 23:15 113.1
3.12.2022 23:00 113.1
3.12.2022 22:45 113.2
3.12.2022 22:30 113.2
3.12.2022 22:15 113.2
3.12.2022 22:00 113.2
3.12.2022 21:45 113.2
3.12.2022 21:30 113.2
3.12.2022 21:15 113.2
3.12.2022 21:00 113.2
3.12.2022 20:45 113.2
3.12.2022 20:30 113.2
3.12.2022 20:15 113.2
3.12.2022 20:00 113.2
3.12.2022 19:45 113.2
3.12.2022 19:30 113.2
3.12.2022 19:15 113.2
3.12.2022 19:00 113.2
3.12.2022 18:45 113.2
3.12.2022 18:30 113.3
3.12.2022 18:15 113.3
3.12.2022 18:00 113.3
3.12.2022 17:45 113.3
3.12.2022 17:30 113.3
3.12.2022 17:15 113.4
3.12.2022 17:00 113.4
3.12.2022 16:45 113.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )