Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Čierny Balog
Tok:Vydrovo
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron

Čierny Balog - Vydrovo

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Čierny Balog - Vydrovo
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:30 260
2.12.2022 10:15 260
2.12.2022 10:00 250
2.12.2022 09:45 250
2.12.2022 09:30 250
2.12.2022 09:15 250
2.12.2022 09:00 250
2.12.2022 08:45 250
2.12.2022 08:30 250
2.12.2022 08:15 250
2.12.2022 08:00 250
2.12.2022 07:45 250
2.12.2022 07:30 250
2.12.2022 07:15 240
2.12.2022 07:00 250
2.12.2022 06:45 250
2.12.2022 06:30 250
2.12.2022 06:15 250
2.12.2022 06:00 250
2.12.2022 05:45 250
2.12.2022 05:30 250
2.12.2022 05:15 250
2.12.2022 05:00 250
2.12.2022 04:45 250
2.12.2022 04:30 250
2.12.2022 04:15 250
2.12.2022 04:00 250
2.12.2022 03:45 250
2.12.2022 03:30 250
2.12.2022 03:15 250
2.12.2022 03:00 250
2.12.2022 02:45 250
2.12.2022 02:30 250
2.12.2022 02:15 250
2.12.2022 02:00 250
2.12.2022 01:45 250
2.12.2022 01:30 250
2.12.2022 01:15 250
2.12.2022 01:00 250
2.12.2022 00:45 250
2.12.2022 00:30 250
2.12.2022 00:15 250
2.12.2022 00:00 250
1.12.2022 23:45 250
1.12.2022 23:30 250
1.12.2022 23:15 250
1.12.2022 23:00 250
1.12.2022 22:45 250
1.12.2022 22:30 250
1.12.2022 22:15 250
1.12.2022 22:00 250
1.12.2022 21:45 250
1.12.2022 21:30 250
1.12.2022 21:15 250
1.12.2022 21:00 250
1.12.2022 20:45 250
1.12.2022 20:30 250
1.12.2022 20:15 250
1.12.2022 20:00 250.1
1.12.2022 19:45 250.1
1.12.2022 19:30 250.1
1.12.2022 19:15 250.1
1.12.2022 19:00 250.2
1.12.2022 18:45 250.2
1.12.2022 18:30 250.2
1.12.2022 18:15 250.2
1.12.2022 18:00 250.3
1.12.2022 17:45 250.3
1.12.2022 17:30 250.3
1.12.2022 17:15 250.4
1.12.2022 17:00 250.4
1.12.2022 16:45 250.4
1.12.2022 16:30 250.4
1.12.2022 16:15 250.4
1.12.2022 16:00 250.5
1.12.2022 15:45 250.5
1.12.2022 15:30 250.5
1.12.2022 15:15 250.4
1.12.2022 15:00 250.4
1.12.2022 14:45 250.4
1.12.2022 14:30 250.3
1.12.2022 14:15 250.3
1.12.2022 14:00 250.2
1.12.2022 13:45 250.1
1.12.2022 13:30 250.1
1.12.2022 13:15 250.1
1.12.2022 13:00 250
1.12.2022 12:45 250
1.12.2022 12:30 250
1.12.2022 12:15 250
1.12.2022 12:00 250
1.12.2022 11:45 250
1.12.2022 11:30 250
1.12.2022 11:15 250
1.12.2022 11:00 250
1.12.2022 10:45 250
1.12.2022 10:30 250
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )