Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Staré Hory
Tok:Starohorský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Staré Hory - Starohorský potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Staré Hory - Starohorský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:00 306.3
4.12.2022 16:45 306.4
4.12.2022 16:30 306.4
4.12.2022 16:15 306.5
4.12.2022 16:00 306.5
4.12.2022 15:45 306.6
4.12.2022 15:30 306.6
4.12.2022 15:15 306.7
4.12.2022 15:00 306.7
4.12.2022 14:45 306.7
4.12.2022 14:30 306.7
4.12.2022 14:15 306.6
4.12.2022 14:00 306.6
4.12.2022 13:45 306.6
4.12.2022 13:30 306.5
4.12.2022 13:15 306.5
4.12.2022 13:00 306.4
4.12.2022 12:45 306.4
4.12.2022 12:30 306.3
4.12.2022 12:15 306.3
4.12.2022 12:00 306.2
4.12.2022 11:45 306.2
4.12.2022 11:30 306.1
4.12.2022 11:15 306.1
4.12.2022 11:00 306
4.12.2022 10:45 306
4.12.2022 10:30 305.9
4.12.2022 10:15 305.9
4.12.2022 10:00 305.8
4.12.2022 09:45 305.8
4.12.2022 09:30 305.7
4.12.2022 09:15 305.7
4.12.2022 09:00 305.6
4.12.2022 08:45 305.6
4.12.2022 08:30 305.6
4.12.2022 08:15 305.6
4.12.2022 08:00 305.5
4.12.2022 07:45 305.5
4.12.2022 07:30 305.5
4.12.2022 07:15 305.5
4.12.2022 07:00 305.4
4.12.2022 06:45 305.4
4.12.2022 06:30 305.4
4.12.2022 06:15 305.4
4.12.2022 06:00 305.4
4.12.2022 05:45 305.4
4.12.2022 05:30 305.5
4.12.2022 05:15 305.5
4.12.2022 05:00 305.6
4.12.2022 04:45 305.6
4.12.2022 04:30 305.6
4.12.2022 04:15 305.6
4.12.2022 04:00 305.7
4.12.2022 03:45 305.7
4.12.2022 03:30 305.7
4.12.2022 03:15 305.7
4.12.2022 03:00 305.8
4.12.2022 02:45 305.8
4.12.2022 02:30 305.8
4.12.2022 02:15 305.8
4.12.2022 02:00 305.9
4.12.2022 01:45 305.9
4.12.2022 01:30 305.9
4.12.2022 01:15 306
4.12.2022 01:00 306
4.12.2022 00:45 306
4.12.2022 00:30 306
4.12.2022 00:15 306.1
4.12.2022 00:00 306.1
3.12.2022 23:45 306.1
3.12.2022 23:30 306.1
3.12.2022 23:15 306.2
3.12.2022 23:00 306.2
3.12.2022 22:45 306.2
3.12.2022 22:30 306.2
3.12.2022 22:15 306.2
3.12.2022 22:00 306.2
3.12.2022 21:45 306.2
3.12.2022 21:30 306.2
3.12.2022 21:15 306.2
3.12.2022 21:00 306.2
3.12.2022 20:45 306.2
3.12.2022 20:30 306.2
3.12.2022 20:15 306.2
3.12.2022 20:00 306.2
3.12.2022 19:45 306.2
3.12.2022 19:30 306.2
3.12.2022 19:15 306.2
3.12.2022 19:00 306.2
3.12.2022 18:45 306.2
3.12.2022 18:30 306.2
3.12.2022 18:15 306.2
3.12.2022 18:00 306.2
3.12.2022 17:45 306.2
3.12.2022 17:30 306.2
3.12.2022 17:15 306.3
3.12.2022 17:00 306.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )