Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Banská Bystrica
Tok:Hron
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 270 cm 270 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 310 cm 310 cm

Banská Bystrica - Hron

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Banská Bystrica - Hron
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 15:30 816.1
4.12.2022 15:15 816.1
4.12.2022 15:00 816.1
4.12.2022 14:45 816.1
4.12.2022 14:30 816
4.12.2022 14:15 816
4.12.2022 14:00 816
4.12.2022 13:45 816
4.12.2022 13:30 816
4.12.2022 13:15 815.9
4.12.2022 13:00 815.9
4.12.2022 12:45 815.9
4.12.2022 12:30 815.8
4.12.2022 12:15 815.8
4.12.2022 12:00 815.8
4.12.2022 11:45 815.8
4.12.2022 11:30 815.7
4.12.2022 11:15 815.7
4.12.2022 11:00 815.7
4.12.2022 10:45 815.7
4.12.2022 10:30 815.7
4.12.2022 10:15 825.7
4.12.2022 10:00 825.7
4.12.2022 09:45 835.6
4.12.2022 09:30 835.6
4.12.2022 09:15 835.6
4.12.2022 09:00 835.6
4.12.2022 08:45 835.6
4.12.2022 08:30 825.6
4.12.2022 08:15 825.6
4.12.2022 08:00 825.6
4.12.2022 07:45 825.6
4.12.2022 07:30 825.6
4.12.2022 07:15 825.6
4.12.2022 07:00 815.6
4.12.2022 06:45 815.6
4.12.2022 06:30 815.6
4.12.2022 06:15 815.6
4.12.2022 06:00 815.6
4.12.2022 05:45 815.6
4.12.2022 05:30 815.6
4.12.2022 05:15 815.7
4.12.2022 05:00 815.7
4.12.2022 04:45 815.7
4.12.2022 04:30 815.7
4.12.2022 04:15 815.7
4.12.2022 04:00 825.7
4.12.2022 03:45 825.8
4.12.2022 03:30 825.7
4.12.2022 03:15 825.8
4.12.2022 03:00 825.8
4.12.2022 02:45 815.8
4.12.2022 02:30 805.8
4.12.2022 02:15 805.8
4.12.2022 02:00 805.8
4.12.2022 01:45 815.8
4.12.2022 01:30 825.8
4.12.2022 01:15 845.8
4.12.2022 01:00 845.9
4.12.2022 00:45 845.8
4.12.2022 00:30 815.9
4.12.2022 00:15 815.9
4.12.2022 00:00 815.9
3.12.2022 23:45 815.9
3.12.2022 23:30 815.9
3.12.2022 23:15 815.9
3.12.2022 23:00 815.9
3.12.2022 22:45 815.9
3.12.2022 22:30 815.9
3.12.2022 22:15 815.8
3.12.2022 22:00 815.8
3.12.2022 21:45 825.8
3.12.2022 21:30 825.8
3.12.2022 21:15 825.8
3.12.2022 21:00 825.8
3.12.2022 20:45 825.8
3.12.2022 20:30 825.8
3.12.2022 20:15 825.8
3.12.2022 20:00 825.8
3.12.2022 19:45 825.8
3.12.2022 19:30 825.8
3.12.2022 19:15 825.8
3.12.2022 19:00 825.8
3.12.2022 18:45 825.8
3.12.2022 18:30 825.8
3.12.2022 18:15 825.8
3.12.2022 18:00 825.8
3.12.2022 17:45 825.8
3.12.2022 17:30 825.8
3.12.2022 17:15 825.8
3.12.2022 17:00 825.8
3.12.2022 16:45 815.8
3.12.2022 16:30 815.8
3.12.2022 16:15 815.8
3.12.2022 16:00 815.8
3.12.2022 15:45 815.7
3.12.2022 15:30 815.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )