Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Ružiná (pod VN)
Tok:Budinský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Ružiná (pod VN) - Budinský potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Ružiná (pod VN) - Budinský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 118.8
2.12.2022 11:30 108.8
2.12.2022 11:15 108.8
2.12.2022 11:00 118.8
2.12.2022 10:45 98.9
2.12.2022 10:30 138.9
2.12.2022 10:15 108.9
2.12.2022 10:00 88.9
2.12.2022 09:45 88.9
2.12.2022 09:30 88.9
2.12.2022 09:15 88.9
2.12.2022 09:00 88.9
2.12.2022 08:45 88.9
2.12.2022 08:30 88.9
2.12.2022 08:15 98.9
2.12.2022 08:00 98.9
2.12.2022 07:45 98.9
2.12.2022 07:30 98.9
2.12.2022 07:15 98.9
2.12.2022 07:00 98.9
2.12.2022 06:45 108.9
2.12.2022 06:30 108.9
2.12.2022 06:15 108.9
2.12.2022 06:00 108.9
2.12.2022 05:45 128.9
2.12.2022 05:30 129
2.12.2022 05:15 129
2.12.2022 05:00 129
2.12.2022 04:45 129
2.12.2022 04:30 129
2.12.2022 04:15 129
2.12.2022 04:00 129
2.12.2022 03:45 129
2.12.2022 03:30 129
2.12.2022 03:15 129
2.12.2022 03:00 129
2.12.2022 02:45 129
2.12.2022 02:30 129
2.12.2022 02:15 129
2.12.2022 02:00 129
2.12.2022 01:45 129
2.12.2022 01:30 129
2.12.2022 01:15 129
2.12.2022 01:00 129
2.12.2022 00:45 129
2.12.2022 00:30 129
2.12.2022 00:15 129
2.12.2022 00:00 129
1.12.2022 23:45 129
1.12.2022 23:30 129
1.12.2022 23:15 129
1.12.2022 23:00 129
1.12.2022 22:45 129
1.12.2022 22:30 129
1.12.2022 22:15 129
1.12.2022 22:00 129
1.12.2022 21:45 129
1.12.2022 21:30 129
1.12.2022 21:15 129
1.12.2022 21:00 129
1.12.2022 20:45 129
1.12.2022 20:30 129
1.12.2022 20:15 129
1.12.2022 20:00 129
1.12.2022 19:45 129
1.12.2022 19:30 129
1.12.2022 19:15 129
1.12.2022 19:00 129
1.12.2022 18:45 129
1.12.2022 18:30 129
1.12.2022 18:15 129
1.12.2022 18:00 129
1.12.2022 17:45 129
1.12.2022 17:30 129
1.12.2022 17:15 129
1.12.2022 17:00 129
1.12.2022 16:45 139.1
1.12.2022 16:30 149.1
1.12.2022 16:15 159.1
1.12.2022 16:00 99.1
1.12.2022 15:45 99.1
1.12.2022 15:30 99.2
1.12.2022 15:15 99.1
1.12.2022 15:00 99.1
1.12.2022 14:45 99.2
1.12.2022 14:30 99.2
1.12.2022 14:15 99.2
1.12.2022 14:00 99.2
1.12.2022 13:45 99.2
1.12.2022 13:30 99.2
1.12.2022 13:15 99.2
1.12.2022 13:00 99.2
1.12.2022 12:45 99.2
1.12.2022 12:30 99.2
1.12.2022 12:15 99.2
1.12.2022 12:00 99.2
1.12.2022 11:45 99.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )