Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lučenec
Tok:Krivánsky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 260 cm 260 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Lučenec - Krivánsky potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lučenec - Krivánsky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 313.7
2.12.2022 10:30 313.6
2.12.2022 10:15 313.6
2.12.2022 10:00 313.5
2.12.2022 09:45 313.5
2.12.2022 09:30 313.4
2.12.2022 09:15 313.4
2.12.2022 09:00 313.4
2.12.2022 08:45 313.3
2.12.2022 08:30 313.3
2.12.2022 08:15 313.3
2.12.2022 08:00 313.3
2.12.2022 07:45 313.3
2.12.2022 07:30 313.3
2.12.2022 07:15 313.3
2.12.2022 07:00 313.3
2.12.2022 06:45 313.3
2.12.2022 06:30 313.3
2.12.2022 06:15 313.3
2.12.2022 06:00 313.3
2.12.2022 05:45 313.3
2.12.2022 05:30 313.3
2.12.2022 05:15 313.3
2.12.2022 05:00 313.3
2.12.2022 04:45 313.4
2.12.2022 04:30 313.4
2.12.2022 04:15 313.4
2.12.2022 04:00 313.5
2.12.2022 03:45 313.5
2.12.2022 03:30 313.5
2.12.2022 03:15 313.5
2.12.2022 03:00 313.6
2.12.2022 02:45 313.6
2.12.2022 02:30 313.6
2.12.2022 02:15 313.6
2.12.2022 02:00 313.7
2.12.2022 01:45 313.7
2.12.2022 01:30 313.8
2.12.2022 01:15 313.8
2.12.2022 01:00 313.8
2.12.2022 00:45 313.9
2.12.2022 00:30 313.9
2.12.2022 00:15 313.9
2.12.2022 00:00 314
1.12.2022 23:45 314
1.12.2022 23:30 314.1
1.12.2022 23:15 314.1
1.12.2022 23:00 314.2
1.12.2022 22:45 314.2
1.12.2022 22:30 314.2
1.12.2022 22:15 314.3
1.12.2022 22:00 314.3
1.12.2022 21:45 314.3
1.12.2022 21:30 314.4
1.12.2022 21:15 314.5
1.12.2022 21:00 314.5
1.12.2022 20:45 314.6
1.12.2022 20:30 314.6
1.12.2022 20:15 314.7
1.12.2022 20:00 314.7
1.12.2022 19:45 314.8
1.12.2022 19:30 314.8
1.12.2022 19:15 314.9
1.12.2022 19:00 315
1.12.2022 18:45 315
1.12.2022 18:30 315.1
1.12.2022 18:15 315.2
1.12.2022 18:00 315.3
1.12.2022 17:45 315.3
1.12.2022 17:30 315.4
1.12.2022 17:15 315.5
1.12.2022 17:00 315.6
1.12.2022 16:45 315.6
1.12.2022 16:30 315.7
1.12.2022 16:15 315.8
1.12.2022 16:00 315.8
1.12.2022 15:45 315.9
1.12.2022 15:30 315.9
1.12.2022 15:15 315.9
1.12.2022 15:00 316
1.12.2022 14:45 316
1.12.2022 14:30 316
1.12.2022 14:15 315.9
1.12.2022 14:00 315.8
1.12.2022 13:45 315.8
1.12.2022 13:30 315.7
1.12.2022 13:15 315.6
1.12.2022 13:00 315.5
1.12.2022 12:45 315.4
1.12.2022 12:30 315.2
1.12.2022 12:15 315.1
1.12.2022 12:00 314.9
1.12.2022 11:45 314.8
1.12.2022 11:30 314.7
1.12.2022 11:15 314.6
1.12.2022 11:00 314.5
1.12.2022 10:45 314.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )