Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Pôtor
Tok:Stará rieka
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Ipeľ
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Pôtor - Stará rieka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Pôtor - Stará rieka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:45 101.1
2.12.2022 10:30 101.1
2.12.2022 10:15 101
2.12.2022 10:00 100.9
2.12.2022 09:45 100.8
2.12.2022 09:30 100.8
2.12.2022 09:15 100.7
2.12.2022 09:00 100.7
2.12.2022 08:45 100.7
2.12.2022 08:30 100.7
2.12.2022 08:15 100.6
2.12.2022 08:00 100.6
2.12.2022 07:45 100.6
2.12.2022 07:30 100.6
2.12.2022 07:15 100.6
2.12.2022 07:00 100.6
2.12.2022 06:45 100.6
2.12.2022 06:30 100.6
2.12.2022 06:15 100.6
2.12.2022 06:00 100.6
2.12.2022 05:45 100.6
2.12.2022 05:30 100.7
2.12.2022 05:15 100.7
2.12.2022 05:00 100.7
2.12.2022 04:45 100.7
2.12.2022 04:30 100.8
2.12.2022 04:15 100.8
2.12.2022 04:00 100.8
2.12.2022 03:45 100.9
2.12.2022 03:30 100.9
2.12.2022 03:15 101
2.12.2022 03:00 101
2.12.2022 02:45 101.1
2.12.2022 02:30 101.1
2.12.2022 02:15 101.2
2.12.2022 02:00 101.2
2.12.2022 01:45 101.3
2.12.2022 01:30 101.3
2.12.2022 01:15 101.4
2.12.2022 01:00 101.4
2.12.2022 00:45 101.4
2.12.2022 00:30 101.5
2.12.2022 00:15 101.5
2.12.2022 00:00 101.6
1.12.2022 23:45 101.6
1.12.2022 23:30 101.7
1.12.2022 23:15 101.7
1.12.2022 23:00 101.8
1.12.2022 22:45 101.8
1.12.2022 22:30 101.8
1.12.2022 22:15 101.9
1.12.2022 22:00 101.9
1.12.2022 21:45 102
1.12.2022 21:30 102
1.12.2022 21:15 102.1
1.12.2022 21:00 102.1
1.12.2022 20:45 102.2
1.12.2022 20:30 102.2
1.12.2022 20:15 102.3
1.12.2022 20:00 102.3
1.12.2022 19:45 102.4
1.12.2022 19:30 102.5
1.12.2022 19:15 102.6
1.12.2022 19:00 102.6
1.12.2022 18:45 102.7
1.12.2022 18:30 102.7
1.12.2022 18:15 102.8
1.12.2022 18:00 102.9
1.12.2022 17:45 103
1.12.2022 17:30 103
1.12.2022 17:15 103.1
1.12.2022 17:00 103.1
1.12.2022 16:45 103.2
1.12.2022 16:30 103.2
1.12.2022 16:15 103.3
1.12.2022 16:00 103.4
1.12.2022 15:45 103.4
1.12.2022 15:30 103.4
1.12.2022 15:15 103.4
1.12.2022 15:00 103.4
1.12.2022 14:45 103.4
1.12.2022 14:30 103.4
1.12.2022 14:15 103.3
1.12.2022 14:00 103.2
1.12.2022 13:45 103.2
1.12.2022 13:30 103.1
1.12.2022 13:15 103
1.12.2022 13:00 102.9
1.12.2022 12:45 102.8
1.12.2022 12:30 102.7
1.12.2022 12:15 102.6
1.12.2022 12:00 102.5
1.12.2022 11:45 102.4
1.12.2022 11:30 102.3
1.12.2022 11:15 102.2
1.12.2022 11:00 102.2
1.12.2022 10:45 102.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )