Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Gemerská Poloma
Tok:Súľovský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Gemerská Poloma - Súľovský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Gemerská Poloma - Súľovský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 12:00 81.5
2.12.2022 11:45 81.5
2.12.2022 11:30 81.5
2.12.2022 11:15 81.4
2.12.2022 11:00 81.4
2.12.2022 10:45 81.3
2.12.2022 10:30 81.3
2.12.2022 10:15 81.3
2.12.2022 10:00 81.3
2.12.2022 09:45 81.2
2.12.2022 09:30 81.2
2.12.2022 09:15 81.2
2.12.2022 09:00 81.2
2.12.2022 08:45 91.1
2.12.2022 08:30 81.1
2.12.2022 08:15 81.1
2.12.2022 08:00 91.1
2.12.2022 07:45 91.1
2.12.2022 07:30 91.1
2.12.2022 07:15 81.1
2.12.2022 07:00 91.1
2.12.2022 06:45 91.1
2.12.2022 06:30 91.1
2.12.2022 06:15 91.1
2.12.2022 06:00 81.2
2.12.2022 05:45 91.2
2.12.2022 05:30 91.2
2.12.2022 05:15 91.2
2.12.2022 05:00 81.2
2.12.2022 04:45 81.3
2.12.2022 04:30 81.3
2.12.2022 04:15 81.3
2.12.2022 04:00 81.3
2.12.2022 03:45 81.3
2.12.2022 03:30 81.3
2.12.2022 03:15 81.3
2.12.2022 03:00 81.3
2.12.2022 02:45 81.4
2.12.2022 02:30 81.4
2.12.2022 02:15 81.4
2.12.2022 02:00 81.4
2.12.2022 01:45 81.5
2.12.2022 01:30 81.5
2.12.2022 01:15 81.5
2.12.2022 01:00 81.5
2.12.2022 00:45 81.5
2.12.2022 00:30 91.5
2.12.2022 00:15 81.6
2.12.2022 00:00 81.6
1.12.2022 23:45 81.6
1.12.2022 23:30 81.7
1.12.2022 23:15 81.7
1.12.2022 23:00 81.7
1.12.2022 22:45 81.7
1.12.2022 22:30 81.7
1.12.2022 22:15 81.8
1.12.2022 22:00 81.8
1.12.2022 21:45 81.8
1.12.2022 21:30 81.8
1.12.2022 21:15 81.9
1.12.2022 21:00 81.9
1.12.2022 20:45 81.9
1.12.2022 20:30 81.9
1.12.2022 20:15 82
1.12.2022 20:00 82
1.12.2022 19:45 82
1.12.2022 19:30 82
1.12.2022 19:15 82
1.12.2022 19:00 82
1.12.2022 18:45 82.1
1.12.2022 18:30 82.1
1.12.2022 18:15 82.1
1.12.2022 18:00 82.2
1.12.2022 17:45 82.2
1.12.2022 17:30 82.2
1.12.2022 17:15 82.2
1.12.2022 17:00 82.3
1.12.2022 16:45 82.3
1.12.2022 16:30 82.3
1.12.2022 16:15 82.3
1.12.2022 16:00 82.4
1.12.2022 15:45 82.4
1.12.2022 15:30 92.4
1.12.2022 15:15 82.4
1.12.2022 15:00 82.4
1.12.2022 14:45 82.4
1.12.2022 14:30 82.3
1.12.2022 14:15 82.3
1.12.2022 14:00 82.3
1.12.2022 13:45 82.2
1.12.2022 13:30 82.1
1.12.2022 13:15 82.1
1.12.2022 13:00 92
1.12.2022 12:45 82
1.12.2022 12:30 81.9
1.12.2022 12:15 81.9
1.12.2022 12:00 81.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )