Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Rožňava
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Rožňava - Slaná

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rožňava - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]
4.12.2023 04:30 57
4.12.2023 04:15 57
4.12.2023 04:00 59
4.12.2023 03:45 59
4.12.2023 03:30 60
4.12.2023 03:15 61
4.12.2023 03:00 62
4.12.2023 02:45 63
4.12.2023 02:30 64
4.12.2023 02:15 66
4.12.2023 02:00 67
4.12.2023 01:45 67
4.12.2023 01:30 68
4.12.2023 01:15 68
4.12.2023 01:00 68
4.12.2023 00:45 68
4.12.2023 00:30 67
4.12.2023 00:15 68
4.12.2023 00:00 68
3.12.2023 23:45 67
3.12.2023 23:30 68
3.12.2023 23:15 68
3.12.2023 23:00 68
3.12.2023 22:45 68
3.12.2023 22:30 69
3.12.2023 22:15 69
3.12.2023 22:00 68
3.12.2023 21:45 69
3.12.2023 21:30 68
3.12.2023 21:15 69
3.12.2023 21:00 69
3.12.2023 20:45 68
3.12.2023 20:30 68
3.12.2023 20:15 69
3.12.2023 20:00 68
3.12.2023 19:45 69
3.12.2023 19:30 68
3.12.2023 19:15 69
3.12.2023 19:00 69
3.12.2023 18:45 68
3.12.2023 18:30 69
3.12.2023 18:15 69
3.12.2023 18:00 69
3.12.2023 17:45 69
3.12.2023 17:30 69
3.12.2023 17:15 69
3.12.2023 17:00 69
3.12.2023 16:45 69
3.12.2023 16:30 68
3.12.2023 16:15 69
3.12.2023 16:00 68
3.12.2023 15:45 68
3.12.2023 15:30 68
3.12.2023 15:15 68
3.12.2023 15:00 68
3.12.2023 14:45 68
3.12.2023 14:30 67
3.12.2023 14:15 67
3.12.2023 14:00 67
3.12.2023 13:45 66
3.12.2023 13:30 65
3.12.2023 13:15 65
3.12.2023 13:00 64
3.12.2023 12:45 63
3.12.2023 12:30 61
3.12.2023 12:15 60
3.12.2023 12:00 57
3.12.2023 11:45 55
3.12.2023 11:30 54
3.12.2023 11:15 54
3.12.2023 11:00 55
3.12.2023 10:45 55
3.12.2023 10:30 55
3.12.2023 10:15 55
3.12.2023 10:00 56
3.12.2023 09:45 56
3.12.2023 09:30 56
3.12.2023 09:15 57
3.12.2023 09:00 57
3.12.2023 08:45 57
3.12.2023 08:30 57
3.12.2023 08:15 58
3.12.2023 08:00 59
3.12.2023 07:45 59
3.12.2023 07:30 59
3.12.2023 07:15 60
3.12.2023 07:00 61
3.12.2023 06:45 61
3.12.2023 06:30 62
3.12.2023 06:15 62
3.12.2023 06:00 63
3.12.2023 05:45 64
3.12.2023 05:30 66
3.12.2023 05:15 67
3.12.2023 05:00 67
3.12.2023 04:45 68
3.12.2023 04:30 70
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )