Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Štítnik
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Štítnik - Štítnik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Štítnik - Štítnik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 17:00 562.7
5.12.2023 16:45 562.7
5.12.2023 16:30 562.7
5.12.2023 16:15 562.7
5.12.2023 16:00 562.7
5.12.2023 15:45 572.7
5.12.2023 15:30 572.7
5.12.2023 15:15 562.7
5.12.2023 15:00 562.7
5.12.2023 14:45 562.7
5.12.2023 14:30 562.7
5.12.2023 14:15 562.7
5.12.2023 14:00 562.7
5.12.2023 13:45 572.6
5.12.2023 13:30 562.6
5.12.2023 13:15 562.5
5.12.2023 13:00 572.5
5.12.2023 12:45 562.4
5.12.2023 12:30 562.4
5.12.2023 12:15 562.4
5.12.2023 12:00 562.3
5.12.2023 11:45 562.3
5.12.2023 11:30 562.2
5.12.2023 11:15 562.2
5.12.2023 11:00 562.2
5.12.2023 10:45 562.2
5.12.2023 10:30 562.1
5.12.2023 10:15 562.1
5.12.2023 10:00 562.1
5.12.2023 09:45 562.1
5.12.2023 09:30 562
5.12.2023 09:15 562
5.12.2023 09:00 562
5.12.2023 08:45 562
5.12.2023 08:30 562
5.12.2023 08:15 562
5.12.2023 08:00 562
5.12.2023 07:45 562
5.12.2023 07:30 561.9
5.12.2023 07:15 562
5.12.2023 07:00 561.9
5.12.2023 06:45 561.9
5.12.2023 06:30 561.9
5.12.2023 06:15 561.9
5.12.2023 06:00 561.9
5.12.2023 05:45 561.9
5.12.2023 05:30 561.9
5.12.2023 05:15 561.9
5.12.2023 05:00 561.9
5.12.2023 04:45 561.9
5.12.2023 04:30 561.9
5.12.2023 04:15 561.9
5.12.2023 04:00 561.9
5.12.2023 03:45 561.9
5.12.2023 03:30 561.9
5.12.2023 03:15 561.9
5.12.2023 03:00 561.9
5.12.2023 02:45 561.9
5.12.2023 02:30 561.9
5.12.2023 02:15 561.9
5.12.2023 02:00 561.9
5.12.2023 01:45 562
5.12.2023 01:30 571.9
5.12.2023 01:15 562
5.12.2023 01:00 562
5.12.2023 00:45 562
5.12.2023 00:30 562
5.12.2023 00:15 562
5.12.2023 00:00 562
4.12.2023 23:45 562
4.12.2023 23:30 562
4.12.2023 23:15 562
4.12.2023 23:00 562
4.12.2023 22:45 572
4.12.2023 22:30 572
4.12.2023 22:15 562
4.12.2023 22:00 562
4.12.2023 21:45 562.1
4.12.2023 21:30 562.1
4.12.2023 21:15 562.1
4.12.2023 21:00 562.1
4.12.2023 20:45 572.1
4.12.2023 20:30 562.1
4.12.2023 20:15 562.1
4.12.2023 20:00 562.1
4.12.2023 19:45 562.1
4.12.2023 19:30 572.1
4.12.2023 19:15 562.1
4.12.2023 19:00 572.1
4.12.2023 18:45 572.1
4.12.2023 18:30 572.2
4.12.2023 18:15 572.2
4.12.2023 18:00 562.2
4.12.2023 17:45 572.2
4.12.2023 17:30 572.3
4.12.2023 17:15 562.3
4.12.2023 17:00 572.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )