Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Červený Kláštor
Tok:Dunajec
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Červený Kláštor - Dunajec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Červený Kláštor - Dunajec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
13.8.2022 08:00 2915.4
13.8.2022 07:45 2915.4
13.8.2022 07:30 2915.4
13.8.2022 07:15 2915.4
13.8.2022 07:00 2915.3
13.8.2022 06:45 2915.4
13.8.2022 06:30 2915.4
13.8.2022 06:15 2915.4
13.8.2022 06:00 2915.4
13.8.2022 05:00 2915.6
13.8.2022 04:00 2915.7
13.8.2022 03:00 2916
13.8.2022 02:00 3016.2
13.8.2022 01:00 2916.4
13.8.2022 00:00 2916.6
12.8.2022 23:00 2916.9
12.8.2022 22:00 2917.3
12.8.2022 21:00 2917.9
12.8.2022 20:00 2918.6
12.8.2022 19:00 2919.2
12.8.2022 18:00 2919.7
12.8.2022 17:00 2819.9
12.8.2022 16:00 2819.9
12.8.2022 15:00 2819.6
12.8.2022 14:00 2818.9
12.8.2022 13:00 2918.1
12.8.2022 12:00 2917.3
12.8.2022 11:00 2916.5
12.8.2022 10:00 2915.8
12.8.2022 09:00 2815.2
12.8.2022 08:00 2814.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )