Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Červený Kláštor
Tok:Dunajec
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Červený Kláštor - Dunajec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Červený Kláštor - Dunajec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.1.2022 14:30 471.5
18.1.2022 14:15 471.5
18.1.2022 14:00 471.5
18.1.2022 13:45 471.5
18.1.2022 13:30 471.5
18.1.2022 13:15 471.5
18.1.2022 13:00 461.5
18.1.2022 12:45 461.4
18.1.2022 12:30 461.4
18.1.2022 12:00 461.2
18.1.2022 11:00 451.1
18.1.2022 10:00 451.1
18.1.2022 09:00 451.1
18.1.2022 08:00 461.1
18.1.2022 07:00 461.2
18.1.2022 06:00 461.2
18.1.2022 05:00 461.1
18.1.2022 04:00 461.4
18.1.2022 03:00 461.5
18.1.2022 02:00 471.5
18.1.2022 01:00 471.3
18.1.2022 00:00 471.1
17.1.2022 23:00 470.8
17.1.2022 22:00 460.9
17.1.2022 21:00 460.9
17.1.2022 20:00 460.9
17.1.2022 19:00 450.9
17.1.2022 18:00 450.9
17.1.2022 17:00 451
17.1.2022 16:00 461.1
17.1.2022 15:00 461.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )