Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Hranovnica
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 230 cm 230 cm

Hranovnica - Hornád

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hranovnica - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 10:15 90.6
2.12.2022 10:00 90.6
2.12.2022 09:45 90.6
2.12.2022 09:30 90.5
2.12.2022 09:15 90.5
2.12.2022 09:00 90.5
2.12.2022 08:45 90.5
2.12.2022 08:30 90.5
2.12.2022 08:15 90.5
2.12.2022 08:00 90.5
2.12.2022 07:45 90.5
2.12.2022 07:30 90.5
2.12.2022 07:15 90.5
2.12.2022 07:00 90.5
2.12.2022 06:45 90.5
2.12.2022 06:30 90.6
2.12.2022 06:15 90.6
2.12.2022 06:00 90.5
2.12.2022 05:45 90.5
2.12.2022 05:30 90.6
2.12.2022 05:15 90.6
2.12.2022 05:00 90.6
2.12.2022 04:45 90.6
2.12.2022 04:30 90.6
2.12.2022 04:15 90.6
2.12.2022 04:00 90.6
2.12.2022 03:45 90.6
2.12.2022 03:30 90.6
2.12.2022 03:15 90.6
2.12.2022 03:00 90.6
2.12.2022 02:45 90.6
2.12.2022 02:30 90.6
2.12.2022 02:15 90.6
2.12.2022 02:00 90.6
2.12.2022 01:45 90.6
2.12.2022 01:30 90.6
2.12.2022 01:15 90.6
2.12.2022 01:00 90.6
2.12.2022 00:45 90.7
2.12.2022 00:30 90.6
2.12.2022 00:15 90.7
2.12.2022 00:00 90.7
1.12.2022 23:45 90.7
1.12.2022 23:30 90.7
1.12.2022 23:15 90.7
1.12.2022 23:00 90.7
1.12.2022 22:45 90.7
1.12.2022 22:30 90.7
1.12.2022 22:15 90.7
1.12.2022 22:00 90.7
1.12.2022 21:45 90.7
1.12.2022 21:30 90.7
1.12.2022 21:15 90.7
1.12.2022 21:00 90.7
1.12.2022 20:45 90.7
1.12.2022 20:30 100.7
1.12.2022 20:15 90.7
1.12.2022 20:00 100.7
1.12.2022 19:45 100.7
1.12.2022 19:30 100.6
1.12.2022 19:15 100.6
1.12.2022 19:00 100.7
1.12.2022 18:45 100.7
1.12.2022 18:30 100.6
1.12.2022 18:15 100.6
1.12.2022 18:00 100.6
1.12.2022 17:45 100.6
1.12.2022 17:30 100.6
1.12.2022 17:15 100.6
1.12.2022 17:00 100.6
1.12.2022 16:45 90.6
1.12.2022 16:30 90.6
1.12.2022 16:15 90.6
1.12.2022 16:00 90.6
1.12.2022 15:45 90.5
1.12.2022 15:30 90.5
1.12.2022 15:15 90.5
1.12.2022 15:00 90.5
1.12.2022 14:45 100.5
1.12.2022 14:30 100.5
1.12.2022 14:15 100.4
1.12.2022 14:00 100.4
1.12.2022 13:45 90.3
1.12.2022 13:30 90.2
1.12.2022 13:15 100.2
1.12.2022 13:00 100.1
1.12.2022 12:45 100.1
1.12.2022 12:30 100
1.12.2022 12:15 100
1.12.2022 12:00 100.1
1.12.2022 11:45 100
1.12.2022 11:30 100
1.12.2022 11:15 100
1.12.2022 11:00 110
1.12.2022 10:45 100
1.12.2022 10:30 100
1.12.2022 10:15 100
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )