Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišské Vlachy
Tok:Hornád
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Spišské Vlachy - Hornád

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišské Vlachy - Hornád
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.10.2023 19:30 16412
3.10.2023 19:15 16412
3.10.2023 19:00 16512
3.10.2023 18:45 16512
3.10.2023 18:30 16512
3.10.2023 18:15 16512
3.10.2023 18:00 16512
3.10.2023 17:45 16512
3.10.2023 17:30 16511.9
3.10.2023 17:15 16511.9
3.10.2023 17:00 16511.9
3.10.2023 16:45 16511.9
3.10.2023 16:30 16511.9
3.10.2023 16:15 16511.9
3.10.2023 16:00 16511.9
3.10.2023 15:45 16511.9
3.10.2023 15:30 16511.9
3.10.2023 15:15 16511.9
3.10.2023 15:00 16511.9
3.10.2023 14:45 16511.9
3.10.2023 14:30 16511.9
3.10.2023 14:15 16511.9
3.10.2023 14:00 16511.9
3.10.2023 13:45 16511.9
3.10.2023 13:30 16511.9
3.10.2023 13:15 16511.9
3.10.2023 13:00 16511.9
3.10.2023 12:45 16511.9
3.10.2023 12:30 16511.9
3.10.2023 12:15 16511.9
3.10.2023 12:00 16511.9
3.10.2023 11:45 16511.9
3.10.2023 11:30 16511.9
3.10.2023 11:15 16511.9
3.10.2023 11:00 16511.9
3.10.2023 10:45 16511.9
3.10.2023 10:30 16511.9
3.10.2023 10:15 16511.9
3.10.2023 10:00 16511.9
3.10.2023 09:45 16511.9
3.10.2023 09:30 16511.9
3.10.2023 09:15 16511.9
3.10.2023 09:00 16511.9
3.10.2023 08:45 16511.9
3.10.2023 08:30 16511.9
3.10.2023 08:15 16511.9
3.10.2023 08:00 16511.9
3.10.2023 07:45 16511.9
3.10.2023 07:30 16511.9
3.10.2023 07:15 16511.9
3.10.2023 07:00 16511.9
3.10.2023 06:45 16511.9
3.10.2023 06:30 16511.9
3.10.2023 06:15 16511.9
3.10.2023 06:00 16511.9
3.10.2023 05:45 16511.9
3.10.2023 05:30 16511.9
3.10.2023 05:15 16511.9
3.10.2023 05:00 16511.9
3.10.2023 04:45 16511.9
3.10.2023 04:30 16511.9
3.10.2023 04:15 16511.9
3.10.2023 04:00 16511.9
3.10.2023 03:45 16511.9
3.10.2023 03:30 16511.9
3.10.2023 03:15 16511.9
3.10.2023 03:00 16511.9
3.10.2023 02:45 16511.9
3.10.2023 02:30 16511.9
3.10.2023 02:15 16511.9
3.10.2023 02:00 16511.9
3.10.2023 01:45 16511.9
3.10.2023 01:30 16511.9
3.10.2023 01:15 16511.9
3.10.2023 01:00 16511.9
3.10.2023 00:45 16511.9
3.10.2023 00:30 16511.9
3.10.2023 00:15 16611.9
3.10.2023 00:00 16511.9
2.10.2023 23:45 16511.9
2.10.2023 23:30 16511.9
2.10.2023 23:15 16511.9
2.10.2023 23:00 16511.9
2.10.2023 22:45 16611.9
2.10.2023 22:30 16611.9
2.10.2023 22:15 16611.8
2.10.2023 22:00 16611.9
2.10.2023 21:45 16611.9
2.10.2023 21:30 16611.9
2.10.2023 21:15 16611.9
2.10.2023 21:00 16611.9
2.10.2023 20:45 16511.9
2.10.2023 20:30 16611.9
2.10.2023 20:15 16511.9
2.10.2023 20:00 16611.9
2.10.2023 19:45 16611.9
2.10.2023 19:30 16611.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-10-03 15:00:00UTC - HBV - 8430 - Spisske_Vlachy (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )