Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Košické Olšany
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Košické Olšany - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Košické Olšany - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 192.5
2.12.2022 11:30 192.4
2.12.2022 11:15 192.4
2.12.2022 11:00 202.4
2.12.2022 10:45 202.4
2.12.2022 10:30 192.4
2.12.2022 10:15 192.3
2.12.2022 10:00 202.3
2.12.2022 09:45 192.3
2.12.2022 09:30 202.3
2.12.2022 09:15 202.3
2.12.2022 09:00 202.3
2.12.2022 08:45 202.3
2.12.2022 08:30 202.3
2.12.2022 08:15 202.3
2.12.2022 08:00 202.3
2.12.2022 07:45 192.3
2.12.2022 07:30 192.3
2.12.2022 07:15 202.3
2.12.2022 07:00 192.3
2.12.2022 06:45 202.3
2.12.2022 06:30 202.3
2.12.2022 06:15 202.3
2.12.2022 06:00 202.3
2.12.2022 05:45 202.3
2.12.2022 05:30 202.3
2.12.2022 05:15 192.3
2.12.2022 05:00 202.3
2.12.2022 04:45 202.3
2.12.2022 04:30 202.3
2.12.2022 04:15 192.3
2.12.2022 04:00 192.3
2.12.2022 03:45 192.3
2.12.2022 03:30 202.3
2.12.2022 03:15 192.3
2.12.2022 03:00 192.3
2.12.2022 02:45 192.3
2.12.2022 02:30 192.3
2.12.2022 02:15 192.3
2.12.2022 02:00 192.3
2.12.2022 01:45 192.3
2.12.2022 01:30 192.3
2.12.2022 01:15 192.3
2.12.2022 01:00 192.3
2.12.2022 00:45 182.3
2.12.2022 00:30 192.3
2.12.2022 00:15 192.3
2.12.2022 00:00 192.3
1.12.2022 23:45 192.3
1.12.2022 23:30 192.3
1.12.2022 23:15 192.3
1.12.2022 23:00 192.3
1.12.2022 22:45 192.3
1.12.2022 22:30 192.3
1.12.2022 22:15 192.3
1.12.2022 22:00 192.3
1.12.2022 21:45 192.3
1.12.2022 21:30 192.3
1.12.2022 21:15 192.3
1.12.2022 21:00 192.3
1.12.2022 20:45 202.3
1.12.2022 20:30 192.3
1.12.2022 20:15 202.3
1.12.2022 20:00 202.3
1.12.2022 19:45 192.3
1.12.2022 19:30 202.3
1.12.2022 19:15 202.3
1.12.2022 19:00 202.3
1.12.2022 18:45 202.3
1.12.2022 18:30 202.3
1.12.2022 18:15 192.3
1.12.2022 18:00 202.4
1.12.2022 17:45 202.4
1.12.2022 17:30 192.4
1.12.2022 17:15 202.4
1.12.2022 17:00 202.4
1.12.2022 16:45 202.4
1.12.2022 16:30 202.5
1.12.2022 16:15 192.5
1.12.2022 16:00 192.5
1.12.2022 15:45 202.5
1.12.2022 15:30 202.5
1.12.2022 15:15 202.5
1.12.2022 15:00 192.5
1.12.2022 14:45 192.5
1.12.2022 14:30 192.5
1.12.2022 14:15 202.5
1.12.2022 14:00 202.5
1.12.2022 13:45 202.5
1.12.2022 13:30 202.5
1.12.2022 13:15 202.5
1.12.2022 13:00 202.5
1.12.2022 12:45 202.5
1.12.2022 12:30 202.5
1.12.2022 12:15 202.4
1.12.2022 12:00 202.4
1.12.2022 11:45 202.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )