Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Košické Olšany
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Košické Olšany - Torysa

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Košické Olšany - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
5.12.2023 17:00 762.7
5.12.2023 16:45 762.7
5.12.2023 16:30 762.7
5.12.2023 16:15 762.7
5.12.2023 16:00 762.7
5.12.2023 15:45 762.6
5.12.2023 15:30 772.6
5.12.2023 15:15 762.6
5.12.2023 15:00 762.6
5.12.2023 14:45 772.6
5.12.2023 14:30 772.6
5.12.2023 14:15 772.6
5.12.2023 14:00 772.6
5.12.2023 13:45 772.6
5.12.2023 13:30 772.6
5.12.2023 13:15 772.5
5.12.2023 13:00 782.5
5.12.2023 12:45 772.5
5.12.2023 12:30 772.5
5.12.2023 12:15 782.5
5.12.2023 12:00 782.5
5.12.2023 11:45 782.5
5.12.2023 11:30 782.5
5.12.2023 11:15 782.5
5.12.2023 11:00 782.5
5.12.2023 10:45 782.4
5.12.2023 10:30 782.5
5.12.2023 10:15 782.4
5.12.2023 10:00 782.5
5.12.2023 09:45 792.5
5.12.2023 09:30 782.4
5.12.2023 09:15 782.4
5.12.2023 09:00 792.4
5.12.2023 08:45 782.4
5.12.2023 08:30 782.4
5.12.2023 08:15 792.4
5.12.2023 08:00 792.4
5.12.2023 07:45 792.4
5.12.2023 07:30 792.4
5.12.2023 07:15 792.4
5.12.2023 07:00 792.4
5.12.2023 06:45 792.4
5.12.2023 06:30 792.4
5.12.2023 06:15 792.4
5.12.2023 06:00 792.4
5.12.2023 05:45 792.4
5.12.2023 05:30 792.5
5.12.2023 05:15 792.4
5.12.2023 05:00 792.5
5.12.2023 04:45 792.5
5.12.2023 04:30 792.5
5.12.2023 04:15 792.5
5.12.2023 04:00 792.5
5.12.2023 03:45 792.5
5.12.2023 03:30 792.5
5.12.2023 03:15 802.5
5.12.2023 03:00 792.5
5.12.2023 02:45 802.5
5.12.2023 02:30 802.5
5.12.2023 02:15 802.5
5.12.2023 02:00 802.5
5.12.2023 01:45 802.5
5.12.2023 01:30 812.5
5.12.2023 01:15 802.6
5.12.2023 01:00 802.6
5.12.2023 00:45 812.5
5.12.2023 00:30 812.6
5.12.2023 00:15 822.6
5.12.2023 00:00 822.6
4.12.2023 23:45 822.6
4.12.2023 23:30 822.6
4.12.2023 23:15 822.6
4.12.2023 23:00 822.6
4.12.2023 22:45 822.6
4.12.2023 22:30 822.6
4.12.2023 22:15 822.6
4.12.2023 22:00 822.6
4.12.2023 21:45 822.6
4.12.2023 21:30 822.7
4.12.2023 21:15 822.7
4.12.2023 21:00 822.7
4.12.2023 20:45 822.7
4.12.2023 20:30 812.7
4.12.2023 20:15 812.7
4.12.2023 20:00 802.7
4.12.2023 19:45 812.7
4.12.2023 19:30 802.7
4.12.2023 19:15 812.8
4.12.2023 19:00 812.8
4.12.2023 18:45 812.8
4.12.2023 18:30 822.7
4.12.2023 18:15 822.7
4.12.2023 18:00 822.7
4.12.2023 17:45 832.7
4.12.2023 17:30 832.6
4.12.2023 17:15 842.7
4.12.2023 17:00 842.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-12-05 15:00:00UTC - HBV - 8870 - Kosicke_Olsany (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )