Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michalovce - Stráňany
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 300 cm 300 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 400 cm 400 cm

Michalovce - Stráňany - Laborec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Stráňany - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 17:00 923.8
4.12.2022 16:45 923.8
4.12.2022 16:30 923.8
4.12.2022 16:15 923.8
4.12.2022 16:00 923.8
4.12.2022 15:45 923.8
4.12.2022 15:30 923.8
4.12.2022 15:15 923.8
4.12.2022 15:00 923.8
4.12.2022 14:45 923.8
4.12.2022 14:30 913.8
4.12.2022 14:15 913.8
4.12.2022 14:00 913.8
4.12.2022 13:45 913.8
4.12.2022 13:30 913.8
4.12.2022 13:15 913.8
4.12.2022 13:00 913.8
4.12.2022 12:45 913.8
4.12.2022 12:30 913.8
4.12.2022 12:15 913.8
4.12.2022 12:00 913.8
4.12.2022 11:45 913.8
4.12.2022 11:30 913.8
4.12.2022 11:15 913.7
4.12.2022 11:00 913.8
4.12.2022 10:45 913.8
4.12.2022 10:30 913.7
4.12.2022 10:15 913.8
4.12.2022 10:00 913.7
4.12.2022 09:45 913.7
4.12.2022 09:30 913.8
4.12.2022 09:15 913.8
4.12.2022 09:00 913.8
4.12.2022 08:45 913.8
4.12.2022 08:30 913.8
4.12.2022 08:15 913.8
4.12.2022 08:00 913.8
4.12.2022 07:45 923.8
4.12.2022 07:30 923.8
4.12.2022 07:15 923.8
4.12.2022 07:00 923.8
4.12.2022 06:45 923.8
4.12.2022 06:30 923.8
4.12.2022 06:15 923.8
4.12.2022 06:00 923.8
4.12.2022 05:45 923.8
4.12.2022 05:30 933.8
4.12.2022 05:15 933.8
4.12.2022 05:00 933.8
4.12.2022 04:45 933.8
4.12.2022 04:30 933.8
4.12.2022 04:15 933.8
4.12.2022 04:00 933.8
4.12.2022 03:45 933.9
4.12.2022 03:30 943.8
4.12.2022 03:15 943.8
4.12.2022 03:00 943.8
4.12.2022 02:45 943.8
4.12.2022 02:30 943.9
4.12.2022 02:15 943.9
4.12.2022 02:00 943.9
4.12.2022 01:45 943.9
4.12.2022 01:30 943.9
4.12.2022 01:15 944
4.12.2022 01:00 944
4.12.2022 00:45 944
4.12.2022 00:30 944
4.12.2022 00:15 934.1
4.12.2022 00:00 934.1
3.12.2022 23:45 934.1
3.12.2022 23:30 924.1
3.12.2022 23:15 924.1
3.12.2022 23:00 924.1
3.12.2022 22:45 914.1
3.12.2022 22:30 914.1
3.12.2022 22:15 914.1
3.12.2022 22:00 914.1
3.12.2022 21:45 914.2
3.12.2022 21:30 914.1
3.12.2022 21:15 914.2
3.12.2022 21:00 914.2
3.12.2022 20:45 914.1
3.12.2022 20:30 914.2
3.12.2022 20:15 914.2
3.12.2022 20:00 914.2
3.12.2022 19:45 914.2
3.12.2022 19:30 914.2
3.12.2022 19:15 914.2
3.12.2022 19:00 914.2
3.12.2022 18:45 914.2
3.12.2022 18:30 914.2
3.12.2022 18:15 914.2
3.12.2022 18:00 914.2
3.12.2022 17:45 914.2
3.12.2022 17:30 914.2
3.12.2022 17:15 924.2
3.12.2022 17:00 924.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )