Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenovce
Tok:Oľka
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 600 cm 600 cm

Jasenovce - Oľka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenovce - Oľka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
4.12.2022 16:30 711.8
4.12.2022 16:15 711.8
4.12.2022 16:00 711.8
4.12.2022 15:45 711.8
4.12.2022 15:30 701.9
4.12.2022 15:15 701.9
4.12.2022 15:00 691.9
4.12.2022 14:45 692
4.12.2022 14:30 692
4.12.2022 14:15 682
4.12.2022 14:00 682
4.12.2022 13:45 682
4.12.2022 13:30 682
4.12.2022 13:15 682
4.12.2022 13:00 682
4.12.2022 12:45 681.9
4.12.2022 12:30 681.9
4.12.2022 12:15 681.9
4.12.2022 12:00 681.8
4.12.2022 11:45 681.8
4.12.2022 11:30 681.8
4.12.2022 11:15 681.7
4.12.2022 11:00 681.7
4.12.2022 10:45 681.7
4.12.2022 10:30 681.6
4.12.2022 10:15 681.6
4.12.2022 10:00 681.6
4.12.2022 09:45 681.6
4.12.2022 09:30 681.6
4.12.2022 09:15 681.6
4.12.2022 09:00 681.6
4.12.2022 08:45 681.6
4.12.2022 08:30 681.6
4.12.2022 08:15 681.6
4.12.2022 08:00 681.6
4.12.2022 07:45 681.6
4.12.2022 07:30 681.6
4.12.2022 07:15 681.6
4.12.2022 07:00 681.6
4.12.2022 06:45 681.7
4.12.2022 06:30 681.7
4.12.2022 06:15 681.7
4.12.2022 06:00 681.7
4.12.2022 05:45 681.7
4.12.2022 05:30 681.7
4.12.2022 05:15 681.7
4.12.2022 05:00 681.7
4.12.2022 04:45 681.8
4.12.2022 04:30 681.8
4.12.2022 04:15 681.8
4.12.2022 04:00 681.8
4.12.2022 03:45 681.8
4.12.2022 03:30 681.8
4.12.2022 03:15 681.8
4.12.2022 03:00 681.9
4.12.2022 02:45 681.9
4.12.2022 02:30 681.9
4.12.2022 02:15 682
4.12.2022 02:00 682
4.12.2022 01:45 682
4.12.2022 01:30 682
4.12.2022 01:15 682
4.12.2022 01:00 682.1
4.12.2022 00:45 682.1
4.12.2022 00:30 682.1
4.12.2022 00:15 682.1
4.12.2022 00:00 682.1
3.12.2022 23:45 682.2
3.12.2022 23:30 682.2
3.12.2022 23:15 682.2
3.12.2022 23:00 682.2
3.12.2022 22:45 682.2
3.12.2022 22:30 682.2
3.12.2022 22:15 682.3
3.12.2022 22:00 682.3
3.12.2022 21:45 682.3
3.12.2022 21:30 682.3
3.12.2022 21:15 682.3
3.12.2022 21:00 682.3
3.12.2022 20:45 682.3
3.12.2022 20:30 682.3
3.12.2022 20:15 682.3
3.12.2022 20:00 682.3
3.12.2022 19:45 682.3
3.12.2022 19:30 682.3
3.12.2022 19:15 682.4
3.12.2022 19:00 682.4
3.12.2022 18:45 682.4
3.12.2022 18:30 682.4
3.12.2022 18:15 682.4
3.12.2022 18:00 682.4
3.12.2022 17:45 682.4
3.12.2022 17:30 682.4
3.12.2022 17:15 682.4
3.12.2022 17:00 682.4
3.12.2022 16:45 692.5
3.12.2022 16:30 692.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )