Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Zemplínsky Branč
Tok:Chlmec
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Zemplínsky Branč - Chlmec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zemplínsky Branč - Chlmec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
2.12.2022 11:45 302.5
2.12.2022 11:30 302.4
2.12.2022 11:15 302.4
2.12.2022 11:00 302.3
2.12.2022 10:45 302.3
2.12.2022 10:30 302.3
2.12.2022 10:15 302.2
2.12.2022 10:00 302.2
2.12.2022 09:45 302.2
2.12.2022 09:30 302.1
2.12.2022 09:15 302.1
2.12.2022 09:00 302.1
2.12.2022 08:45 302
2.12.2022 08:30 302
2.12.2022 08:15 302
2.12.2022 08:00 302
2.12.2022 07:45 302
2.12.2022 07:30 302
2.12.2022 07:15 302
2.12.2022 07:00 302
2.12.2022 06:45 302
2.12.2022 06:30 301.9
2.12.2022 06:15 301.9
2.12.2022 06:00 301.9
2.12.2022 05:45 301.9
2.12.2022 05:30 301.9
2.12.2022 05:15 301.9
2.12.2022 05:00 301.9
2.12.2022 04:45 301.9
2.12.2022 04:30 301.9
2.12.2022 04:15 301.9
2.12.2022 04:00 301.9
2.12.2022 03:45 301.9
2.12.2022 03:30 301.9
2.12.2022 03:15 301.9
2.12.2022 03:00 301.9
2.12.2022 02:45 301.9
2.12.2022 02:30 301.8
2.12.2022 02:15 301.8
2.12.2022 02:00 301.8
2.12.2022 01:45 301.8
2.12.2022 01:30 301.8
2.12.2022 01:15 301.8
2.12.2022 01:00 301.8
2.12.2022 00:45 301.8
2.12.2022 00:30 301.8
2.12.2022 00:15 301.8
2.12.2022 00:00 301.8
1.12.2022 23:45 301.8
1.12.2022 23:30 301.9
1.12.2022 23:15 301.9
1.12.2022 23:00 301.9
1.12.2022 22:45 301.9
1.12.2022 22:30 301.9
1.12.2022 22:15 302
1.12.2022 22:00 302
1.12.2022 21:45 302
1.12.2022 21:30 302
1.12.2022 21:15 302
1.12.2022 21:00 302.1
1.12.2022 20:45 302.1
1.12.2022 20:30 302.1
1.12.2022 20:15 302.1
1.12.2022 20:00 302.2
1.12.2022 19:45 302.2
1.12.2022 19:30 302.2
1.12.2022 19:15 302.2
1.12.2022 19:00 302.3
1.12.2022 18:45 302.3
1.12.2022 18:30 302.3
1.12.2022 18:15 302.3
1.12.2022 18:00 302.3
1.12.2022 17:45 302.4
1.12.2022 17:30 302.4
1.12.2022 17:15 302.4
1.12.2022 17:00 302.5
1.12.2022 16:45 302.5
1.12.2022 16:30 302.6
1.12.2022 16:15 302.6
1.12.2022 16:00 302.7
1.12.2022 15:45 302.8
1.12.2022 15:30 302.9
1.12.2022 15:15 303
1.12.2022 15:00 303
1.12.2022 14:45 303.1
1.12.2022 14:30 303.2
1.12.2022 14:15 303.2
1.12.2022 14:00 303.3
1.12.2022 13:45 303.3
1.12.2022 13:30 303.3
1.12.2022 13:15 303.2
1.12.2022 13:00 303.2
1.12.2022 12:45 303.1
1.12.2022 12:30 303
1.12.2022 12:15 302.9
1.12.2022 12:00 302.7
1.12.2022 11:45 302.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )