Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nové Zámky
Tok:Nitra
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Nitra
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 550 cm 550 cm

Nové Zámky - Nitra

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nové Zámky - Nitra
Čas meraniaVodný stav [cm]
10.8.2022 18:45 168
10.8.2022 18:30 169
10.8.2022 18:15 170
10.8.2022 18:00 170
10.8.2022 17:45 171
10.8.2022 17:30 170
10.8.2022 17:15 170
10.8.2022 17:00 171
10.8.2022 16:45 171
10.8.2022 16:00 171
10.8.2022 15:00 172
10.8.2022 14:00 173
10.8.2022 13:00 173
10.8.2022 12:00 173
10.8.2022 11:00 174
10.8.2022 10:00 174
10.8.2022 09:00 175
10.8.2022 08:00 175
10.8.2022 07:00 175
10.8.2022 06:00 175
10.8.2022 05:00 175
10.8.2022 04:00 176
10.8.2022 03:00 176
10.8.2022 02:00 176
10.8.2022 01:00 175
10.8.2022 00:00 170
9.8.2022 23:00 163
9.8.2022 22:00 163
9.8.2022 21:00 165
9.8.2022 20:00 162
9.8.2022 19:00 163
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )