Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Kolárovo
Tok:Váh
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 590 cm 590 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 640 cm 640 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 770 cm 770 cm

Kolárovo - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kolárovo - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.1.2022 19:30 2411.9
26.1.2022 19:15 2411.9
26.1.2022 19:00 2411.8
26.1.2022 18:45 2411.8
26.1.2022 18:30 2421.9
26.1.2022 18:15 2421.8
26.1.2022 18:00 2421.8
26.1.2022 17:45 2431.8
26.1.2022 17:30 2431.8
26.1.2022 17:00 2431.8
26.1.2022 16:00 2411.9
26.1.2022 15:00 2351.9
26.1.2022 14:00 2242
26.1.2022 13:00 2112.1
26.1.2022 12:00 1972.1
26.1.2022 11:00 1832.1
26.1.2022 10:00 1772
26.1.2022 09:00 1822
26.1.2022 08:00 1891.9
26.1.2022 07:00 1971.8
26.1.2022 06:00 2061.8
26.1.2022 05:00 2151.7
26.1.2022 04:00 2251.6
26.1.2022 03:00 2341.6
26.1.2022 02:00 2431.5
26.1.2022 01:00 2491.5
26.1.2022 00:00 2511.5
25.1.2022 23:00 2461.6
25.1.2022 22:00 2371.6
25.1.2022 21:00 2271.7
25.1.2022 20:00 2181.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )