Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svit
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Svit - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svit - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:30 8212.6
26.9.2023 00:15 8212.6
26.9.2023 00:00 8212.6
25.9.2023 23:45 8212.6
25.9.2023 23:30 8212.6
25.9.2023 23:15 8212.6
25.9.2023 23:00 8212.6
25.9.2023 22:45 8212.6
25.9.2023 22:30 8212.6
25.9.2023 22:15 8212.6
25.9.2023 22:00 8212.6
25.9.2023 21:45 8212.6
25.9.2023 21:30 8312.6
25.9.2023 21:15 8312.7
25.9.2023 21:00 8212.7
25.9.2023 20:45 8312.6
25.9.2023 20:30 8212.6
25.9.2023 20:15 8212.6
25.9.2023 20:00 8212.6
25.9.2023 19:45 8312.6
25.9.2023 19:30 8312.6
25.9.2023 19:15 8212.6
25.9.2023 19:00 8212.7
25.9.2023 18:45 8212.7
25.9.2023 18:30 8212.8
25.9.2023 18:15 8212.9
25.9.2023 18:00 8212.9
25.9.2023 17:45 8212.8
25.9.2023 17:30 8212.8
25.9.2023 17:15 8212.8
25.9.2023 17:00 8212.8
25.9.2023 16:45 8212.9
25.9.2023 16:30 8212.9
25.9.2023 16:15 8212.9
25.9.2023 16:00 8212.9
25.9.2023 15:45 8213
25.9.2023 15:30 8213
25.9.2023 15:15 8213
25.9.2023 15:00 8213
25.9.2023 14:45 8313
25.9.2023 14:30 8213
25.9.2023 14:15 8213
25.9.2023 14:00 8313
25.9.2023 13:45 8312.9
25.9.2023 13:30 8212.9
25.9.2023 13:15 8312.9
25.9.2023 13:00 8312.8
25.9.2023 12:45 8312.8
25.9.2023 12:30 8312.7
25.9.2023 12:15 8412.7
25.9.2023 12:00 8312.6
25.9.2023 11:45 8312.5
25.9.2023 11:30 8412.4
25.9.2023 11:15 8312.2
25.9.2023 11:00 8312.1
25.9.2023 10:45 8312.1
25.9.2023 10:30 8312
25.9.2023 10:15 8312
25.9.2023 10:00 8312
25.9.2023 09:45 8312
25.9.2023 09:30 8312
25.9.2023 09:15 8312
25.9.2023 09:00 8311.9
25.9.2023 08:45 8311.9
25.9.2023 08:30 8311.9
25.9.2023 08:15 8311.9
25.9.2023 08:00 8311.9
25.9.2023 07:45 8311.8
25.9.2023 07:30 8311.8
25.9.2023 07:15 8311.8
25.9.2023 07:00 8311.9
25.9.2023 06:45 8211.9
25.9.2023 06:30 8311.9
25.9.2023 06:15 8311.9
25.9.2023 06:00 8211.9
25.9.2023 05:45 8211.9
25.9.2023 05:30 8311.9
25.9.2023 05:15 8311.9
25.9.2023 05:00 8211.9
25.9.2023 04:45 8311.9
25.9.2023 04:30 8311.9
25.9.2023 04:15 8211.9
25.9.2023 04:00 8211.9
25.9.2023 03:45 8311.9
25.9.2023 03:30 8211.9
25.9.2023 03:15 8311.9
25.9.2023 03:00 8311.9
25.9.2023 02:45 8311.9
25.9.2023 02:30 8311.9
25.9.2023 02:15 8311.9
25.9.2023 02:00 8311.9
25.9.2023 01:45 8311.9
25.9.2023 01:30 8311.9
25.9.2023 01:15 8311.9
25.9.2023 01:00 8311.9
25.9.2023 00:45 8311.9
25.9.2023 00:30 8311.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )