Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svit
Tok:Mlynica
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 260 cm 260 cm

Svit - Mlynica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svit - Mlynica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:30 980.3
30.11.2021 22:15 980.2
30.11.2021 22:00 980.2
30.11.2021 21:45 980.2
30.11.2021 21:30 980.2
30.11.2021 21:15 980.2
30.11.2021 21:00 980.2
30.11.2021 20:45 980.2
30.11.2021 20:30 980.2
30.11.2021 20:00 980.2
30.11.2021 19:00 980.1
30.11.2021 18:00 990.2
30.11.2021 17:00 990.3
30.11.2021 16:00 990.5
30.11.2021 15:00 990.7
30.11.2021 14:00 990.8
30.11.2021 13:00 990.5
30.11.2021 12:00 990.3
30.11.2021 11:00 990.3
30.11.2021 10:00 980.4
30.11.2021 09:00 980.3
30.11.2021 08:00 980.3
30.11.2021 07:00 980.2
30.11.2021 06:00 980.2
30.11.2021 05:00 980.2
30.11.2021 04:00 980.2
30.11.2021 03:00 980.1
30.11.2021 02:00 980.1
30.11.2021 01:00 980.1
30.11.2021 00:00 980.1
29.11.2021 23:00 990.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )