Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Poprad - Matejovce I
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm 220 cm

Poprad - Matejovce I - Poprad

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Poprad - Matejovce I - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:15 61
30.11.2021 22:00 61
30.11.2021 21:45 61
30.11.2021 21:30 61
30.11.2021 21:15 61
30.11.2021 21:00 61
30.11.2021 20:45 61.1
30.11.2021 20:30 61.1
30.11.2021 20:15 61.1
30.11.2021 20:00 61.1
30.11.2021 19:00 61.2
30.11.2021 18:00 61.3
30.11.2021 17:00 61.4
30.11.2021 16:00 61.5
30.11.2021 15:00 61.6
30.11.2021 14:00 61.7
30.11.2021 13:00 61.6
30.11.2021 12:00 61.6
30.11.2021 11:00 61.5
30.11.2021 10:00 71.1
30.11.2021 09:00 60.9
30.11.2021 08:00 60.6
30.11.2021 07:00 60.5
30.11.2021 06:00 60.4
30.11.2021 05:00 60.3
30.11.2021 04:00 70.2
30.11.2021 03:00 70.3
30.11.2021 02:00 70.5
30.11.2021 01:00 60.7
30.11.2021 00:00 60.9
29.11.2021 23:00 71.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )