Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Spišská Nová Ves
Tok:Holubnica
Región:Košický región
Oblasť:Hornád
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Spišská Nová Ves - Holubnica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Spišská Nová Ves - Holubnica
Čas meraniaVodný stav [cm]
29.5.2023 10:30 14
29.5.2023 10:15 14
29.5.2023 10:00 14
29.5.2023 09:45 14
29.5.2023 09:30 14
29.5.2023 09:15 14
29.5.2023 09:00 14
29.5.2023 08:45 14
29.5.2023 08:30 14
29.5.2023 08:15 14
29.5.2023 08:00 14
29.5.2023 07:45 14
29.5.2023 07:30 14
29.5.2023 07:15 14
29.5.2023 07:00 14
29.5.2023 06:45 14
29.5.2023 06:30 14
29.5.2023 06:15 14
29.5.2023 06:00 14
29.5.2023 05:45 14
29.5.2023 05:30 14
29.5.2023 05:15 14
29.5.2023 05:00 14
29.5.2023 04:45 14
29.5.2023 04:30 14
29.5.2023 04:15 14
29.5.2023 04:00 14
29.5.2023 03:45 14
29.5.2023 03:30 14
29.5.2023 03:15 14
29.5.2023 03:00 14
29.5.2023 02:45 14
29.5.2023 02:30 14
29.5.2023 02:15 14
29.5.2023 02:00 14
29.5.2023 01:45 14
29.5.2023 01:30 14
29.5.2023 01:15 14
29.5.2023 01:00 14
29.5.2023 00:45 14
29.5.2023 00:30 14
29.5.2023 00:15 14
29.5.2023 00:00 14
28.5.2023 23:45 14
28.5.2023 23:30 13
28.5.2023 23:15 14
28.5.2023 23:00 13
28.5.2023 22:45 14
28.5.2023 22:30 14
28.5.2023 22:15 14
28.5.2023 22:00 14
28.5.2023 21:45 13
28.5.2023 21:30 13
28.5.2023 21:15 14
28.5.2023 21:00 13
28.5.2023 20:45 13
28.5.2023 20:30 13
28.5.2023 20:15 14
28.5.2023 20:00 13
28.5.2023 19:45 13
28.5.2023 19:30 13
28.5.2023 19:15 13
28.5.2023 19:00 13
28.5.2023 18:45 13
28.5.2023 18:30 13
28.5.2023 18:15 14
28.5.2023 18:00 14
28.5.2023 17:45 14
28.5.2023 17:30 14
28.5.2023 17:15 14
28.5.2023 17:00 14
28.5.2023 16:45 14
28.5.2023 16:30 14
28.5.2023 16:15 14
28.5.2023 16:00 14
28.5.2023 15:45 14
28.5.2023 15:30 14
28.5.2023 15:15 14
28.5.2023 15:00 14
28.5.2023 14:45 14
28.5.2023 14:30 14
28.5.2023 14:15 14
28.5.2023 14:00 14
28.5.2023 13:45 14
28.5.2023 13:30 14
28.5.2023 13:15 14
28.5.2023 13:00 14
28.5.2023 12:45 14
28.5.2023 12:30 14
28.5.2023 12:15 14
28.5.2023 12:00 14
28.5.2023 11:45 14
28.5.2023 11:30 14
28.5.2023 11:15 14
28.5.2023 11:00 14
28.5.2023 10:45 14
28.5.2023 10:30 14
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )