Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Demjata
Tok:Sekčov
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Demjata - Sekčov

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Demjata - Sekčov
Čas meraniaVodný stav [cm]
29.5.2023 11:00 29
29.5.2023 10:45 29
29.5.2023 10:30 29
29.5.2023 10:15 29
29.5.2023 10:00 29
29.5.2023 09:45 29
29.5.2023 09:30 29
29.5.2023 09:15 29
29.5.2023 09:00 29
29.5.2023 08:45 29
29.5.2023 08:30 29
29.5.2023 08:15 29
29.5.2023 08:00 29
29.5.2023 07:45 29
29.5.2023 07:30 29
29.5.2023 07:15 29
29.5.2023 07:00 29
29.5.2023 06:45 29
29.5.2023 06:30 29
29.5.2023 06:15 29
29.5.2023 06:00 29
29.5.2023 05:45 29
29.5.2023 05:30 29
29.5.2023 05:15 29
29.5.2023 05:00 29
29.5.2023 04:45 29
29.5.2023 04:30 29
29.5.2023 04:15 29
29.5.2023 04:00 29
29.5.2023 03:45 29
29.5.2023 03:30 29
29.5.2023 03:15 29
29.5.2023 03:00 29
29.5.2023 02:45 29
29.5.2023 02:30 29
29.5.2023 02:15 29
29.5.2023 02:00 29
29.5.2023 01:45 29
29.5.2023 01:30 29
29.5.2023 01:15 29
29.5.2023 01:00 29
29.5.2023 00:45 29
29.5.2023 00:30 29
29.5.2023 00:15 29
29.5.2023 00:00 29
28.5.2023 23:45 29
28.5.2023 23:30 29
28.5.2023 23:15 29
28.5.2023 23:00 29
28.5.2023 22:45 29
28.5.2023 22:30 29
28.5.2023 22:15 29
28.5.2023 22:00 29
28.5.2023 21:45 29
28.5.2023 21:30 29
28.5.2023 21:15 29
28.5.2023 21:00 29
28.5.2023 20:45 29
28.5.2023 20:30 29
28.5.2023 20:15 29
28.5.2023 20:00 29
28.5.2023 19:45 29
28.5.2023 19:30 29
28.5.2023 19:15 29
28.5.2023 19:00 29
28.5.2023 18:45 29
28.5.2023 18:30 29
28.5.2023 18:15 29
28.5.2023 18:00 29
28.5.2023 17:45 29
28.5.2023 17:30 29
28.5.2023 17:15 29
28.5.2023 17:00 29
28.5.2023 16:45 29
28.5.2023 16:30 29
28.5.2023 16:15 29
28.5.2023 16:00 29
28.5.2023 15:45 29
28.5.2023 15:30 29
28.5.2023 15:15 29
28.5.2023 15:00 29
28.5.2023 14:45 29
28.5.2023 14:30 30
28.5.2023 14:15 30
28.5.2023 14:00 30
28.5.2023 13:45 30
28.5.2023 13:30 30
28.5.2023 13:15 30
28.5.2023 13:00 30
28.5.2023 12:45 30
28.5.2023 12:30 30
28.5.2023 12:15 30
28.5.2023 12:00 30
28.5.2023 11:45 30
28.5.2023 11:30 30
28.5.2023 11:15 30
28.5.2023 11:00 30
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )