Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Bohdanovce
Tok:Olšava
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm 250 cm

Bohdanovce - Olšava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Bohdanovce - Olšava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 23:00 495
30.11.2021 22:45 495
30.11.2021 22:30 495
30.11.2021 22:15 495.1
30.11.2021 22:00 505.1
30.11.2021 21:45 505.1
30.11.2021 21:30 505.1
30.11.2021 21:15 505.1
30.11.2021 21:00 505.1
30.11.2021 20:00 515.1
30.11.2021 19:00 515.2
30.11.2021 18:00 525.2
30.11.2021 17:00 535.3
30.11.2021 16:00 535.3
30.11.2021 15:00 545.3
30.11.2021 14:00 555.3
30.11.2021 13:00 565.4
30.11.2021 12:00 575.4
30.11.2021 11:00 585.5
30.11.2021 10:00 595.5
30.11.2021 09:00 605.6
30.11.2021 08:00 625.6
30.11.2021 07:00 635.7
30.11.2021 06:00 645.7
30.11.2021 05:00 665.7
30.11.2021 04:00 685.8
30.11.2021 03:00 695.9
30.11.2021 02:00 715.9
30.11.2021 01:00 735.9
30.11.2021 00:00 756
29.11.2021 23:00 776
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )