Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Koškovce
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Koškovce - Laborec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Koškovce - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 22:45 654.3
30.11.2021 22:30 664.3
30.11.2021 22:15 664.3
30.11.2021 22:00 664.3
30.11.2021 21:45 664.3
30.11.2021 21:30 664.3
30.11.2021 21:15 664.3
30.11.2021 21:00 664.3
30.11.2021 20:45 664.3
30.11.2021 20:00 674.4
30.11.2021 19:00 674.4
30.11.2021 18:00 684.5
30.11.2021 17:00 684.5
30.11.2021 16:00 694.5
30.11.2021 15:00 694.5
30.11.2021 14:00 704.4
30.11.2021 13:00 704.3
30.11.2021 12:00 714.3
30.11.2021 11:00 714.2
30.11.2021 10:00 724.2
30.11.2021 09:00 734.2
30.11.2021 08:00 734.3
30.11.2021 07:00 744.3
30.11.2021 06:00 754.4
30.11.2021 05:00 764.4
30.11.2021 04:00 774.5
30.11.2021 03:00 784.5
30.11.2021 02:00 794.6
30.11.2021 01:00 794.7
30.11.2021 00:00 814.8
29.11.2021 23:00 824.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )