Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Koškovce
Tok:Laborec
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 150 cm 150 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 220 cm 220 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Koškovce - Laborec

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Koškovce - Laborec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 11:30 5315.3
29.5.2023 11:15 5315.1
29.5.2023 11:00 5315
29.5.2023 10:45 5314.8
29.5.2023 10:30 5314.7
29.5.2023 10:15 5314.6
29.5.2023 10:00 5314.4
29.5.2023 09:45 5314.4
29.5.2023 09:30 5314.3
29.5.2023 09:15 5314.2
29.5.2023 09:00 5314.2
29.5.2023 08:45 5314.2
29.5.2023 08:30 5314.2
29.5.2023 08:15 5314.2
29.5.2023 08:00 5314.2
29.5.2023 07:45 5314.2
29.5.2023 07:30 5314.3
29.5.2023 07:15 5314.3
29.5.2023 07:00 5314.3
29.5.2023 06:45 5314.3
29.5.2023 06:30 5314.4
29.5.2023 06:15 5314.5
29.5.2023 06:00 5314.5
29.5.2023 05:45 5314.6
29.5.2023 05:30 5314.7
29.5.2023 05:15 5314.8
29.5.2023 05:00 5314.9
29.5.2023 04:45 5315
29.5.2023 04:30 5315.1
29.5.2023 04:15 5315.2
29.5.2023 04:00 5315.3
29.5.2023 03:45 5315.4
29.5.2023 03:30 5315.5
29.5.2023 03:15 5315.6
29.5.2023 03:00 5315.7
29.5.2023 02:45 5315.8
29.5.2023 02:30 5315.9
29.5.2023 02:15 5316
29.5.2023 02:00 5316.1
29.5.2023 01:45 5316.2
29.5.2023 01:30 5316.3
29.5.2023 01:15 5316.4
29.5.2023 01:00 5316.5
29.5.2023 00:45 5416.6
29.5.2023 00:30 5316.7
29.5.2023 00:15 5416.8
29.5.2023 00:00 5417
28.5.2023 23:45 5417.1
28.5.2023 23:30 5417.2
28.5.2023 23:15 5417.3
28.5.2023 23:00 5417.4
28.5.2023 22:45 5417.5
28.5.2023 22:30 5417.6
28.5.2023 22:15 5417.7
28.5.2023 22:00 5417.8
28.5.2023 21:45 5417.9
28.5.2023 21:30 5418
28.5.2023 21:15 5418.1
28.5.2023 21:00 5418.2
28.5.2023 20:45 5418.2
28.5.2023 20:30 5418.3
28.5.2023 20:15 5418.4
28.5.2023 20:00 5418.5
28.5.2023 19:45 5418.5
28.5.2023 19:30 5418.6
28.5.2023 19:15 5418.6
28.5.2023 19:00 5418.6
28.5.2023 18:45 5418.7
28.5.2023 18:30 5418.7
28.5.2023 18:15 5418.7
28.5.2023 18:00 5418.7
28.5.2023 17:45 5418.7
28.5.2023 17:30 5418.6
28.5.2023 17:15 5418.6
28.5.2023 17:00 5418.6
28.5.2023 16:45 5418.5
28.5.2023 16:30 5418.4
28.5.2023 16:15 5418.3
28.5.2023 16:00 5418.2
28.5.2023 15:45 5418
28.5.2023 15:30 5517.9
28.5.2023 15:15 5517.7
28.5.2023 15:00 5417.6
28.5.2023 14:45 5517.4
28.5.2023 14:30 5517.3
28.5.2023 14:15 5517.1
28.5.2023 14:00 5516.9
28.5.2023 13:45 5516.7
28.5.2023 13:30 5516.5
28.5.2023 13:15 5516.2
28.5.2023 13:00 5516.1
28.5.2023 12:45 5515.9
28.5.2023 12:30 5515.6
28.5.2023 12:15 5515.4
28.5.2023 12:00 5515.2
28.5.2023 11:45 5515
28.5.2023 11:30 5514.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )