Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Michalovce - Žabiany
Tok:prítok do nádrže
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.11.2021 21:30 1324.5
30.11.2021 21:15 1324.5
30.11.2021 21:00 1324.5
30.11.2021 20:45 1324.5
30.11.2021 20:30 1324.6
30.11.2021 20:15 1334.6
30.11.2021 20:00 1334.6
30.11.2021 19:45 1334.6
30.11.2021 19:30 1334.6
30.11.2021 19:00 1324.7
30.11.2021 18:00 1314.7
30.11.2021 17:00 1374.8
30.11.2021 16:00 1404.8
30.11.2021 15:00 1414.8
30.11.2021 14:00 1434.8
30.11.2021 13:00 1464.8
30.11.2021 12:00 1484.8
30.11.2021 11:00 1504.8
30.11.2021 10:00 1524.8
30.11.2021 09:00 1534.8
30.11.2021 08:00 1564.9
30.11.2021 07:00 1585
30.11.2021 06:00 1555.1
30.11.2021 05:00 1485.2
30.11.2021 04:00 1515.2
30.11.2021 03:00 1705.4
30.11.2021 02:00 1805.5
30.11.2021 01:00 1835.6
30.11.2021 00:00 1865.8
29.11.2021 23:00 1895.9
29.11.2021 22:00 1926
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )