Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Veľké Kapušany
Tok:Latorica
Región:Košický región
Oblasť:Bodrog
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 600 cm 600 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 750 cm 750 cm

Veľké Kapušany - Latorica

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Veľké Kapušany - Latorica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 09:45 26819
29.5.2023 09:30 26819
29.5.2023 09:15 26819
29.5.2023 09:00 26818.9
29.5.2023 08:45 26818.9
29.5.2023 08:30 26818.9
29.5.2023 08:15 26818.9
29.5.2023 08:00 26819
29.5.2023 07:45 26819
29.5.2023 07:30 26819
29.5.2023 07:15 26919
29.5.2023 07:00 26919
29.5.2023 06:45 26919.1
29.5.2023 06:30 26919.1
29.5.2023 06:15 26919.1
29.5.2023 06:00 26919.2
29.5.2023 05:45 26919.2
29.5.2023 05:30 26919.2
29.5.2023 05:15 27019.3
29.5.2023 05:00 27019.3
29.5.2023 04:45 27019.4
29.5.2023 04:30 27019.4
29.5.2023 04:15 27019.5
29.5.2023 04:00 27019.5
29.5.2023 03:45 27119.6
29.5.2023 03:30 27119.6
29.5.2023 03:15 27119.6
29.5.2023 03:00 27119.7
29.5.2023 02:45 27119.7
29.5.2023 02:30 27119.7
29.5.2023 02:15 27119.8
29.5.2023 02:00 27119.8
29.5.2023 01:45 27119.9
29.5.2023 01:30 27119.9
29.5.2023 01:15 27119.9
29.5.2023 01:00 27120
29.5.2023 00:45 27120
29.5.2023 00:30 27120
29.5.2023 00:15 27220.1
29.5.2023 00:00 27220.1
28.5.2023 23:45 27220.2
28.5.2023 23:30 27220.2
28.5.2023 23:15 27220.2
28.5.2023 23:00 27220.3
28.5.2023 22:45 27220.3
28.5.2023 22:30 27220.3
28.5.2023 22:15 27220.4
28.5.2023 22:00 27220.4
28.5.2023 21:45 27220.4
28.5.2023 21:30 27220.5
28.5.2023 21:15 27320.5
28.5.2023 21:00 27320.5
28.5.2023 20:45 27320.5
28.5.2023 20:30 27320.5
28.5.2023 20:15 27320.5
28.5.2023 20:00 27320.5
28.5.2023 19:45 27320.5
28.5.2023 19:30 27320.5
28.5.2023 19:15 27320.5
28.5.2023 19:00 27320.4
28.5.2023 18:45 27320.4
28.5.2023 18:30 27320.4
28.5.2023 18:15 27320.4
28.5.2023 18:00 27420.4
28.5.2023 17:45 27420.4
28.5.2023 17:30 27420.4
28.5.2023 17:15 27420.3
28.5.2023 17:00 27420.3
28.5.2023 16:45 27420.3
28.5.2023 16:30 27420.3
28.5.2023 16:15 27420.3
28.5.2023 16:00 27420.3
28.5.2023 15:45 27420.3
28.5.2023 15:30 27520.2
28.5.2023 15:15 27520.2
28.5.2023 15:00 27520.2
28.5.2023 14:45 27520.1
28.5.2023 14:30 27520.1
28.5.2023 14:15 27520
28.5.2023 14:00 27520
28.5.2023 13:45 27519.9
28.5.2023 13:30 27519.9
28.5.2023 13:15 27519.8
28.5.2023 13:00 27619.8
28.5.2023 12:45 27619.7
28.5.2023 12:30 27619.6
28.5.2023 12:15 27619.6
28.5.2023 12:00 27619.5
28.5.2023 11:45 27619.4
28.5.2023 11:30 27619.4
28.5.2023 11:15 27619.3
28.5.2023 11:00 27619.3
28.5.2023 10:45 27519.2
28.5.2023 10:30 27619.2
28.5.2023 10:15 27619.2
28.5.2023 10:00 27619.1
28.5.2023 09:45 27619.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-05-29 03:00:00UTC - HBV - 9410 - Velke_Kapusany (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )