Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Marhaň
Tok:Topľa
Región:Košický región
Oblasť:Topľa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Marhaň - Topľa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Marhaň - Topľa
Čas meraniaVodný stav [cm]
30.5.2023 03:15 137
30.5.2023 03:00 137
30.5.2023 02:45 137
30.5.2023 02:30 137
30.5.2023 02:15 137
30.5.2023 02:00 137
30.5.2023 01:45 137
30.5.2023 01:30 137
30.5.2023 01:15 137
30.5.2023 01:00 138
30.5.2023 00:45 138
30.5.2023 00:30 138
30.5.2023 00:15 138
30.5.2023 00:00 138
29.5.2023 23:45 138
29.5.2023 23:30 138
29.5.2023 23:15 138
29.5.2023 23:00 138
29.5.2023 22:45 138
29.5.2023 22:30 138
29.5.2023 22:15 138
29.5.2023 22:00 138
29.5.2023 21:45 139
29.5.2023 21:30 139
29.5.2023 21:15 139
29.5.2023 21:00 139
29.5.2023 20:45 139
29.5.2023 20:30 139
29.5.2023 20:15 139
29.5.2023 20:00 139
29.5.2023 19:45 139
29.5.2023 19:30 139
29.5.2023 19:15 139
29.5.2023 19:00 139
29.5.2023 18:45 139
29.5.2023 18:30 139
29.5.2023 18:15 139
29.5.2023 18:00 139
29.5.2023 17:45 139
29.5.2023 17:30 139
29.5.2023 17:15 139
29.5.2023 17:00 139
29.5.2023 16:45 139
29.5.2023 16:30 139
29.5.2023 16:15 139
29.5.2023 16:00 139
29.5.2023 15:45 139
29.5.2023 15:30 139
29.5.2023 15:15 139
29.5.2023 15:00 139
29.5.2023 14:45 139
29.5.2023 14:30 139
29.5.2023 14:15 139
29.5.2023 14:00 139
29.5.2023 13:45 139
29.5.2023 13:30 139
29.5.2023 13:15 139
29.5.2023 13:00 139
29.5.2023 12:45 139
29.5.2023 12:30 139
29.5.2023 12:15 139
29.5.2023 12:00 139
29.5.2023 11:45 139
29.5.2023 11:30 139
29.5.2023 11:15 139
29.5.2023 11:00 139
29.5.2023 10:45 139
29.5.2023 10:30 139
29.5.2023 10:15 139
29.5.2023 10:00 139
29.5.2023 09:45 139
29.5.2023 09:30 139
29.5.2023 09:15 139
29.5.2023 09:00 139
29.5.2023 08:45 139
29.5.2023 08:30 139
29.5.2023 08:15 139
29.5.2023 08:00 139
29.5.2023 07:45 139
29.5.2023 07:30 139
29.5.2023 07:15 139
29.5.2023 07:00 139
29.5.2023 06:45 139
29.5.2023 06:30 139
29.5.2023 06:15 139
29.5.2023 06:00 139
29.5.2023 05:45 139
29.5.2023 05:30 139
29.5.2023 05:15 139
29.5.2023 05:00 139
29.5.2023 04:45 139
29.5.2023 04:30 139
29.5.2023 04:15 139
29.5.2023 04:00 139
29.5.2023 03:45 139
29.5.2023 03:30 139
29.5.2023 03:15 139
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )