Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Svidník
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Svidník - Ondava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Svidník - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.9.2023 00:30 8116.7
26.9.2023 00:15 8116.8
26.9.2023 00:00 8116.8
25.9.2023 23:45 8116.9
25.9.2023 23:30 8117
25.9.2023 23:15 8117
25.9.2023 23:00 8117.1
25.9.2023 22:45 8117.1
25.9.2023 22:30 8117.2
25.9.2023 22:15 8117.2
25.9.2023 22:00 8117.3
25.9.2023 21:45 8117.3
25.9.2023 21:30 8117.4
25.9.2023 21:15 8217.4
25.9.2023 21:00 8117.4
25.9.2023 20:45 8217.5
25.9.2023 20:30 8217.5
25.9.2023 20:15 8217.6
25.9.2023 20:00 8217.6
25.9.2023 19:45 8217.7
25.9.2023 19:30 8217.8
25.9.2023 19:15 8217.8
25.9.2023 19:00 8217.9
25.9.2023 18:45 8218
25.9.2023 18:30 8218.1
25.9.2023 18:15 8218.1
25.9.2023 18:00 8218.2
25.9.2023 17:45 8218.3
25.9.2023 17:30 8218.4
25.9.2023 17:15 8218.5
25.9.2023 17:00 8218.5
25.9.2023 16:45 8218.6
25.9.2023 16:30 8218.6
25.9.2023 16:15 8218.7
25.9.2023 16:00 8218.6
25.9.2023 15:45 8218.6
25.9.2023 15:30 8218.5
25.9.2023 15:15 8318.4
25.9.2023 15:00 8318.3
25.9.2023 14:45 8318.1
25.9.2023 14:30 8317.9
25.9.2023 14:15 8317.8
25.9.2023 14:00 8317.6
25.9.2023 13:45 8317.4
25.9.2023 13:30 8317.3
25.9.2023 13:15 8317.2
25.9.2023 13:00 8317.1
25.9.2023 12:45 8317
25.9.2023 12:30 8316.9
25.9.2023 12:15 8316.7
25.9.2023 12:00 8316.5
25.9.2023 11:45 8316.4
25.9.2023 11:30 8316.2
25.9.2023 11:15 8316
25.9.2023 11:00 8415.9
25.9.2023 10:45 8415.8
25.9.2023 10:30 8415.7
25.9.2023 10:15 8415.5
25.9.2023 10:00 8415.4
25.9.2023 09:45 8415.2
25.9.2023 09:30 8415.2
25.9.2023 09:15 8415.1
25.9.2023 09:00 8415
25.9.2023 08:45 8414.9
25.9.2023 08:30 8414.9
25.9.2023 08:15 8414.8
25.9.2023 08:00 8514.9
25.9.2023 07:45 8514.8
25.9.2023 07:30 8514.8
25.9.2023 07:15 8514.8
25.9.2023 07:00 8514.8
25.9.2023 06:45 8514.8
25.9.2023 06:30 8514.8
25.9.2023 06:15 8514.8
25.9.2023 06:00 8514.8
25.9.2023 05:45 8514.8
25.9.2023 05:30 8514.8
25.9.2023 05:15 8614.8
25.9.2023 05:00 8614.8
25.9.2023 04:45 8614.8
25.9.2023 04:30 8614.8
25.9.2023 04:15 8614.8
25.9.2023 04:00 8614.8
25.9.2023 03:45 8614.8
25.9.2023 03:30 8714.8
25.9.2023 03:15 8714.8
25.9.2023 03:00 8714.8
25.9.2023 02:45 8714.8
25.9.2023 02:30 8714.8
25.9.2023 02:15 8814.8
25.9.2023 02:00 8814.8
25.9.2023 01:45 8814.8
25.9.2023 01:30 8814.8
25.9.2023 01:15 8814.8
25.9.2023 01:00 8914.8
25.9.2023 00:45 8914.9
25.9.2023 00:30 8914.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2023-09-25 21:00:00UTC - HBV - 9580 - Svidnik_Ondava (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )