Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Miňovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Miňovce - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Miňovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.5.2023 10:00 7316.1
29.5.2023 09:45 7316.1
29.5.2023 09:30 7316.1
29.5.2023 09:15 7316.1
29.5.2023 09:00 7316.1
29.5.2023 08:45 7316.1
29.5.2023 08:30 7316.2
29.5.2023 08:15 7316.2
29.5.2023 08:00 7316.2
29.5.2023 07:45 7316.2
29.5.2023 07:30 7316.3
29.5.2023 07:15 7316.4
29.5.2023 07:00 7316.4
29.5.2023 06:45 7316.4
29.5.2023 06:30 7316.5
29.5.2023 06:15 7316.5
29.5.2023 06:00 7316.6
29.5.2023 05:45 7316.6
29.5.2023 05:30 7316.7
29.5.2023 05:15 7316.8
29.5.2023 05:00 7316.8
29.5.2023 04:45 7316.9
29.5.2023 04:30 7317
29.5.2023 04:15 7317
29.5.2023 04:00 7317
29.5.2023 03:45 7317.1
29.5.2023 03:30 7317.2
29.5.2023 03:15 7317.2
29.5.2023 03:00 7317.3
29.5.2023 02:45 7317.3
29.5.2023 02:30 7317.4
29.5.2023 02:15 7317.4
29.5.2023 02:00 7317.5
29.5.2023 01:45 7317.5
29.5.2023 01:30 7317.5
29.5.2023 01:15 7417.6
29.5.2023 01:00 7317.6
29.5.2023 00:45 7317.6
29.5.2023 00:30 7317.7
29.5.2023 00:15 7317.7
29.5.2023 00:00 7317.7
28.5.2023 23:45 7317.8
28.5.2023 23:30 7317.8
28.5.2023 23:15 7317.8
28.5.2023 23:00 7317.8
28.5.2023 22:45 7317.8
28.5.2023 22:30 7317.8
28.5.2023 22:15 7317.8
28.5.2023 22:00 7317.9
28.5.2023 21:45 7317.9
28.5.2023 21:30 7317.9
28.5.2023 21:15 7317.9
28.5.2023 21:00 7317.9
28.5.2023 20:45 7317.9
28.5.2023 20:30 7317.9
28.5.2023 20:15 7317.8
28.5.2023 20:00 7317.9
28.5.2023 19:45 7317.8
28.5.2023 19:30 7317.8
28.5.2023 19:15 7317.8
28.5.2023 19:00 7317.8
28.5.2023 18:45 7317.8
28.5.2023 18:30 7317.7
28.5.2023 18:15 7317.7
28.5.2023 18:00 7317.6
28.5.2023 17:45 7317.6
28.5.2023 17:30 7317.5
28.5.2023 17:15 7417.5
28.5.2023 17:00 7417.4
28.5.2023 16:45 7417.3
28.5.2023 16:30 7417.3
28.5.2023 16:15 7417.2
28.5.2023 16:00 7417.2
28.5.2023 15:45 7417
28.5.2023 15:30 7417
28.5.2023 15:15 7416.9
28.5.2023 15:00 7416.8
28.5.2023 14:45 7416.7
28.5.2023 14:30 7416.7
28.5.2023 14:15 7416.6
28.5.2023 14:00 7416.5
28.5.2023 13:45 7416.5
28.5.2023 13:30 7416.4
28.5.2023 13:15 7416.3
28.5.2023 13:00 7416.3
28.5.2023 12:45 7416.2
28.5.2023 12:30 7416.2
28.5.2023 12:15 7416.1
28.5.2023 12:00 7416.1
28.5.2023 11:45 7416
28.5.2023 11:30 7416
28.5.2023 11:15 7416
28.5.2023 11:00 7416
28.5.2023 10:45 7415.9
28.5.2023 10:30 7415.9
28.5.2023 10:15 7415.9
28.5.2023 10:00 7415.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )