Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Miňovce
Tok:Ondava
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 320 cm 320 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 500 cm 500 cm

Miňovce - Ondava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Miňovce - Ondava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 21:00 725.6
28.11.2021 20:45 725.6
28.11.2021 20:30 725.6
28.11.2021 20:15 725.5
28.11.2021 20:00 725.5
28.11.2021 19:45 715.5
28.11.2021 19:30 715.5
28.11.2021 19:15 715.5
28.11.2021 19:00 715.5
28.11.2021 18:00 715.5
28.11.2021 17:00 715.4
28.11.2021 16:00 705.4
28.11.2021 15:00 705.3
28.11.2021 14:00 705.3
28.11.2021 13:00 705.2
28.11.2021 12:00 705.1
28.11.2021 11:00 705.1
28.11.2021 10:00 705.1
28.11.2021 09:00 705.1
28.11.2021 08:00 705.1
28.11.2021 07:00 705.1
28.11.2021 06:00 705.1
28.11.2021 05:00 705.1
28.11.2021 04:00 705.1
28.11.2021 03:00 705.1
28.11.2021 02:00 705.1
28.11.2021 01:00 705.1
28.11.2021 00:00 705.1
27.11.2021 23:00 705.1
27.11.2021 22:00 705.1
27.11.2021 21:00 705.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )