Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenovce
Tok:Oľka
Región:Košický región
Oblasť:Ondava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 450 cm 450 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 550 cm 550 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 600 cm 600 cm

Jasenovce - Oľka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenovce - Oľka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.11.2021 22:15 854.9
28.11.2021 22:00 844.9
28.11.2021 21:45 834.9
28.11.2021 21:30 834.8
28.11.2021 21:15 824.8
28.11.2021 21:00 814.8
28.11.2021 20:45 794.8
28.11.2021 20:30 784.8
28.11.2021 20:15 774.7
28.11.2021 20:00 774.7
28.11.2021 19:00 744.7
28.11.2021 18:00 734.6
28.11.2021 17:00 734.6
28.11.2021 16:00 724.6
28.11.2021 15:00 724.6
28.11.2021 14:00 724.6
28.11.2021 13:00 724.5
28.11.2021 12:00 724.4
28.11.2021 11:00 714.4
28.11.2021 10:00 714.4
28.11.2021 09:00 704.4
28.11.2021 08:00 704.4
28.11.2021 07:00 694.4
28.11.2021 06:00 694.3
28.11.2021 05:00 684.3
28.11.2021 04:00 674.4
28.11.2021 03:00 674.4
28.11.2021 02:00 674.4
28.11.2021 01:00 674.4
28.11.2021 00:00 674.4
27.11.2021 23:00 674.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )