Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Lietava - majer
Tok:Lietavka
Región:Žilinský región
Oblasť:Rajčanka

Lietava - majer - Lietavka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lietava - majer - Lietavka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
3.2.2023 21:00 163.6
3.2.2023 20:45 163.5
3.2.2023 20:30 163.4
3.2.2023 20:15 163.5
3.2.2023 20:00 163.5
3.2.2023 19:45 153.6
3.2.2023 19:30 153.5
3.2.2023 19:15 163.4
3.2.2023 19:00 153.3
3.2.2023 18:45 163.3
3.2.2023 18:30 153.1
3.2.2023 18:15 152.3
3.2.2023 18:00 152.1
3.2.2023 17:45 152.4
3.2.2023 17:30 162.8
3.2.2023 17:15 162.9
3.2.2023 17:00 152.6
3.2.2023 16:45 152.5
3.2.2023 16:30 152.5
3.2.2023 16:15 152.3
3.2.2023 16:00 152.6
3.2.2023 15:45 162.8
3.2.2023 15:30 162.8
3.2.2023 15:15 162.9
3.2.2023 15:00 163.1
3.2.2023 14:45 163.2
3.2.2023 14:30 163.3
3.2.2023 14:15 163.5
3.2.2023 14:00 163.7
3.2.2023 13:45 163.7
3.2.2023 13:30 163.7
3.2.2023 13:15 163.8
3.2.2023 13:00 164
3.2.2023 12:45 164.1
3.2.2023 12:30 164
3.2.2023 12:15 164
3.2.2023 12:00 163.9
3.2.2023 11:45 163.9
3.2.2023 11:30 164
3.2.2023 11:15 154.1
3.2.2023 11:00 154.2
3.2.2023 10:45 154.2
3.2.2023 10:30 154.2
3.2.2023 10:15 154.2
3.2.2023 10:00 154.2
3.2.2023 09:45 154.3
3.2.2023 09:30 154.4
3.2.2023 09:15 154.4
3.2.2023 09:00 154.4
3.2.2023 08:45 154.3
3.2.2023 08:30 154.3
3.2.2023 08:15 154.2
3.2.2023 08:00 154.2
3.2.2023 07:45 154.2
3.2.2023 07:30 154.2
3.2.2023 07:15 154.2
3.2.2023 07:00 154.2
3.2.2023 06:45 154.2
3.2.2023 06:30 154.2
3.2.2023 06:15 154.2
3.2.2023 06:00 154.2
3.2.2023 05:45 154.2
3.2.2023 05:30 154.2
3.2.2023 05:15 154.2
3.2.2023 05:00 154.2
3.2.2023 04:45 154.2
3.2.2023 04:30 154.3
3.2.2023 04:15 154.3
3.2.2023 04:00 154.4
3.2.2023 03:45 154.4
3.2.2023 03:30 154.5
3.2.2023 03:15 154.5
3.2.2023 03:00 154.5
3.2.2023 02:45 154.5
3.2.2023 02:30 154.5
3.2.2023 02:15 154.6
3.2.2023 02:00 154.7
3.2.2023 01:45 154.7
3.2.2023 01:30 154.8
3.2.2023 01:15 154.9
3.2.2023 01:00 164.8
3.2.2023 00:45 164.8
3.2.2023 00:30 164.8
3.2.2023 00:15 164.9
3.2.2023 00:00 164.9
2.2.2023 23:45 164.8
2.2.2023 23:30 164.9
2.2.2023 23:15 164.9
2.2.2023 23:00 164.9
2.2.2023 22:45 164.9
2.2.2023 22:30 164.9
2.2.2023 22:15 164.9
2.2.2023 22:00 164.9
2.2.2023 21:45 165
2.2.2023 21:30 165.1
2.2.2023 21:15 165.1
2.2.2023 21:00 165.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )